Сертификат за сътрудничество

През годините на съществуването си Фондация „Професор доктор Георги Лозанов и професор доктор Евелина Гатева“ имаше честта да бъде подкрепяна, придружавана и в сътрудничество с редица организации, центрове, школи и преподаватели.

През ноември 2020 година възникна идеята това взаимодействие да бъде удостоверено със сертификат, който да покрива следните области едновременно:

  • Обучение на преподаватели
  • Рецензия и гаранция за новосъздадени сугестопедични учебници и материали
  • Участие в проекти и инициативи, предложени от Фондацията
  • Зачитане на авторските права на материали, оставени от професор доктор Лозанов

Към този момент интерес към Сертификат за Сътрудничество са проявили  преподавателите, школите и училищата, посочени с пълна информация в списъка, който следва. Тяхното одобрение е в резултат на процес на разговор, отговор на въпросник за самооценка и преглед на новосъздадени материали. Нашето виждане е, че по този начин ще се създаде възможност за даване на гаранция на  приложението на сугестопедичната методика. Сертификатът не се заплаща. Списъкът се обновява периодично, а Сертификатът – ежегодно:

България:

Бургас

Сугестопедагог английски език в начален етап

Образователен център Трите сови

Варна

Сугестопедагог английски език

Сугестопедагог испански език

Сугестопедичен езиков център KREG

Сугестопедагог шведски език и Бахова терапия

Сопот

Сугестопедагог английски език

София

Сугестопедагог с Френски и Английски език

Сугестопедагог

Сугестопедагог новогръцки

Сугестопедагог английски език

Сугестопедагог испански език

Сугестопедагог

Сугестопедагог

Сугестопедагог испански език

Сугестопедагог

Сугестопедична школа по гръцки език Ониро

Сугестопедагог

ЧСУ "Рьорих"

Сугестопедагог български език

Сугестопедагог английски език

Стара Загора

Сугестопедагог английски език

Център по класическа сугестопедия Боян Мага

Сугестопедагог английски език

Хасково

Сугестопедагог английски език

Шумен

Сугестопедагог английски, френски и български език

Ямбол

Сугестопедагог

Великобритания:

Лондон

Suggestopedagogue with Italian

Канада:

Торонто

Сугестопедагог Английски език

Снежана Харизанова е кандидат-доктор на философските науки по лингвистика и приложна лингвистика към York University в Торонто, Канада, където работи като преподавател и инструктор. Запознава се със Сугестопедията през 2010 г., когато решава да посвети дисертацията си на науката на д-р. Лозанов. През 2012 г....

Кипър:

Ларнака

Сугестопедагог английски език

Турция:

Болу

Suggestopedagogue with English

Мерсин

Suggestopedagogue with English

Франция:

Ница

BESPOKE – SUGGESTOPEDIA LANGUAGE CENTRE

Joaquin Sorolla. “La Vela”, 1896, Ca’ Pesaro, Italy