Снежана С. Харизанова

Сугестопедагог Английски език

email: sharizanova@yahoo.com
Снежана Харизанова е кандидат-доктор на философските науки по лингвистика и приложна лингвистика към York University в Торонто, Канада, където работи като преподавател и инструктор. Запознава се със Сугестопедията през 2010 г., когато решава да посвети дисертацията си на науката на д-р. Лозанов. През 2012 г. завършва курс за обучение на преподаватели в гр. Сливен. Работата на Снежана е свързана предимно c проучване на Сугестопедията и нейната приложимост в преподаването на английски език за академични цели.