Приказността: представяне и разработване на учебния материал в сугестопедичен цикъл на обучение

В сугестопедичното преподаване класната стая се превръща в уютно място за срещи, споделяне, въвеждане на нова информация. Обученият престижен преподавател спазва седемте закона на сугестопедията във всеки един момент като оркестрира средата и дейностите, така че да отговарят на нуждите на цялостната личност. Преподавателят умело разказва история, в която са вплетени нужните термини, структури, учебна информация, като увлича учениците и курсистите и създава условия за вътрешна мотивация и положително отношение към преподаваната материя.

Всеки нов урок – глобална тема – се преподава, разработва от преподавателя  и представя от курсистите в четири етапа:

етап първи:            въведение

етап втори:             концертен сеанс – активен и пасивен

етап трети:             разработка

етап четвърти:       представяне на курсистите

 

Всеки сугестопедичен курс започва с входен тест, който позволява замерването на началната точка на познание и завършва с изходен тест, който ни позволява да отчетем прогреса и да проверим отговора си към изискването за разкриване на резервен комплекс.