Списание “Класическа сугестопедия” – Брой 3

октомври 2022г.

Мили читатели,

Втората година на нашия живот в списание „Класическа Сугестопедия“ започва с очакваното решение да публикуваме в продължение на три броя докладите и посланията за мир от проведената Конференция по Сугестопедия на 22-24 юли 2022 година в Конгресен Център, гр. Бургас.
Знаете, че научните Конференции по Сугестопедия се посвещават на професор доктор Георги Лозанов в израз на почит пред неговия труд и принос към еволюцията и образованието на човечеството.
Доктор Лозанов беше хуманист, който познаваше изключително добре човешката психика, беше страдал от недостатъците на човешката природа, от жестокостта и терора, но бе запазил вярата и обичта към доброто в човека, в неговата човещина и почтеност.
Един такъв Човек не би останал безразличен пред ужасите на войната, която започна на 24.02.2022 година. Често, объркана от пропагандната престрелка, аз си задавах въпроса,- „Какво би казал доктор Лозанов?“ и вторият ми въпрос беше „А какво би направил Христос?“
Аз търсих отговори не в политиците, а в хората, които даваха нова светлина пред човечеството. Не в тези, които плашеха и разделяха, а в онези, които обединяваха и учеха на Любов. Затова се роди и Конференцията със заглавие: “Сугестопедия и Мир“. Тя дойде в един труден момент. Благодарна съм на всички присъстващи, слушатели и лектори, хора, които подпомогнаха осъществяването й отдалеч – с мисъл, дарение, добра дума.
Конференцията показа високото ниво на разбиране на труда на доктор Лозанов и доктор Гатева, задълбочеността на работата на практикуващите, както и въпросите, които всеки един сугестопед си задава в определен момент на своя живот.
Към вас и за всички тях следващите три броя са нашия отговор и отчет.
Пожелавам Ви приятни минути на споделяне!

Ванина С. Бодурова

Фондация „Професор доктор Георги Лозанов и професор доктор Евелина Гатева“

Брой 3, година 2

Съдържание:​

ISSN: 2738-8646.