Сугестопедичен резервен комплекс:

„Под резерви ние разбираме неизявените, но генетично заложени и опериращи предимно в парасъзнанието, многократно по-големи от ежедневните, възможности на личността, които при това се подчиняват в известна степен и на различни от обикновените психофизиологични закономерности.

Сугестопедично-десугестопедичното обучение освобождава резервен комплекс, характеризиращ се със следните особености:

  1. Паметовите резерви, резервите на интелектуални дейности, резервите за креативност и резервите за цялостната личност се отварят. Ако не освободим многостранния резервен потенциал, не можем да говорим за сугестопедия.

  2. Обучението винаги е съпроводено с ефект на релаксация или поне без усещане за умора. Ако по време на час учениците се изморят, не можем да говорим за сугестопедия.

  3. Сугестопедичното обучение винаги е приятно преживяване.

  4. То винаги има благоприятен образователен ефект, като смекчава агресивните тенденции в учениците и им помага да се адаптират към обществото.

  5. В случаите на функционални заболявания или функционални елементи на органични заболявания се наблюдава значителен психопрофилактичен и психотерапевтичен ефект.“

Източник: „Сугестопедия – десугестивно обучение“, Георги Лозанов, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2005