Сертифицирани Преподаватели*:

* Списъкът се обогатява и обновява периодично.

Обучени от професор доктор Георги Лозанов и Ванина Бодурова:

Обучени от Ванина Бодурова и в памет на професор доктор Георги Лозанов: