Списък на основните трудове на професор доктор Георги Лозанов и професор доктор Евелина Гатева

Проект за преиздаване

Фондация „Професор доктор Георги Лозанов и професор доктор Евелина Гатева“
Координатор Златина Среброва, град Ница, Франция
12.03.2021

Трудове на доктор Лозанов:

III. Статии:

1. „International Conference on Suggestopedia“, 1990

3.„Проблеми на сугестологията“, 1973

4.„Сугестология и развитие на личността“, 1987

5. „Сугестология и обучение“, 1987

6. „Сугестология и сугестопедия“ 1, 1975

7. Сугестология и сугестопедия 2, 1975