Обучение на преподаватели:

Обучители и асистент-обучители:

Обучението на преподаватели може да бъде проведено само от хора, сертифицирани от професор доктор Георги Лозанов.

Фондация „Професор доктор Георги Лозанов и професор доктор Евелина Гатева“ въвежда през 2014 година степен асистент-обучител за преподаватели, които са работили най-малко три години, преминали са обучение за второ ниво, издържали са изпит по въпроси, свързани с методиката и участват в теоретичното обяснение и разпространение на Сугестопедия чрез публикации в стараната и чужбина.

Сертификатът, който удостоверява работата на асистент-обучител се подновява всяка година. Асистент – обучителите могат да участват само в последния, методически етап от обучението на нови преподаватели.

Те нямат право да провеждат самостоятелни обучения. Нарушаването на това правило се счита за незачитане структурата на програмата за обучение, наследена от професор доктор Лозанов и професор доктор Евелина Гатева, обогатена през 2014 година от самата Фондация и води до автоматичното отпадане на човека, удостоен със степен асистент-обучител от програмата на Фондацията.

Обучение на преподаватели основно ниво:

Преподавателят- сугестопед е основна фигура в организацията, оркестрирането и провеждането на правилния учебен процес на нивото на резервните възможности на човешката личност. Обучението във Фондацията поставя основите, дава насоките, консултира, но оформянето на един добър сугестопед е процес, който продължава цял живот.
Нашето виждане е, че в училището и школата е необходимо да работят най-добрите специалисти, но и много добри хора, за да се осъществи промяна в общуването в обществото, да се промени т.нар. обществена сугестивна норма.
Към този момент обучението на преподаватели по сугестопедичната методика е следдипломна квалификация.
За тази цел молим кандидатите за обучение да представят следните документи:
  1. Автобиография
  2. Копие от дипломата за завършено висше образование
  3. Мотивационно писмо в свободна форма, в което да опишат къде и с какви групи биха искали да прилагат сугестопедичната система на обучение.

Обучител
на
Фондация „Професор доктор Георги Лозанов и професор доктор Евелина Гатева“

Обучението се ръководи от Ванина Бодурова, сертифициран обучител от професор доктор Георги Лозанов със сертификат №  227/ 2007.

Програмата за обучение е подготвена от професор доктор Георги Лозанов.

Периодът за записване е отворен целогодишно.

Обученията се провеждат в малки групи в летните месеци юни-септември в град Сливен, България и като индивидуални срещи в периода октомври – май в град Тулуз, Франция.

Контакт за записване: contact@suggestology.org

Информация относно консултации и съвети

Всеки преподавател, който е преминал обучение по програмата на Фондацията, има право на безплатни консултации и съвети през първата година на неговата или нейна практическа и/или теоретична дейност.
Всеки преподавател, работил в продължение на поне една година след обучение по програмата на Фондацията, има право на съвети и консултации, които се заплащат и се внасят като дарение към Фондацията.
Желание за консултации и съвети може да бъде заявено на contact@suggestology.org