Ирена Младенова

Сугестопедагог испански език

email: irena.mladenova@gmail.com
Определям се като Учител-мечтател-философ, За мен образованието е могъща сила, която може да променя светове. Образование обаче, само по себе си, без да е свързано с реалния живот или практиката губи своя смисъл. За мен е важно това, което научаваме, да го прилагаме. Ако можем и резултатът ни радва, продължаваме да го прилагаме. Ако не сме удовлетворени – сменяме го. Вечното търсене е в основата на напредъка. Вълнува ме връзката на образованието с практиката във философски аспект. Как научените неща се превръщат в начин на живот? В последните десет години от професионалния ми път съм преподавала испански език на деца и възрастни в сугестопедични курсове. Сега съм преподавател в Езиково училище, където също имам възможността да прилагам сугестопедичния метод на Д-р Лозанов и д-р Гатева. Имам желание да общувам с учители, които чувстват с цялото си сърце, че образованието е тяхна вътрешна същност.
  • Сертифициран сугестопедагог към Фондация "Професор Доктор Георги Лозанов и професор доктор Евелина Гатева", Сливен, България
  • Кандидат-доктор по Философия в Барселонски Университет, Барселона, Испания
  • Магистър по Философия в СУ „Св. Климент Охридски”, София, България
  • Специализант „Философия за деца” в СУ „Св. Климент Охридски”, София, България
  • Магистър по Предучилищна педагогика СУ „Св. Климент Охридски”, София, България
  • Защитила Ниво С2 Испански език към Институт Сервантес, София, България
  • Преминала курс за преводачи от испански на български език към Институт Сервантес, София, България