Милена Милева

Сугестопедагог

"Аугуста Монада" - метод базиран върху специфичен прочит на родовата астрологична карта. Работа с Родовата Душа и семейно-родовите динамики.

email: augustamonada@gmail.com

Казвам се Милена Милева. Определям себе си като търсещ човек и заклет практик. С родова астрология се занимавам над 30 години. Автор съм на две книги посветени на рода: “Родови благословии” и “Пътят Аугуста Монада”.

Вярвам в “спящите” резерви и неограничени възможности, които притежава всеки човек. Възможности, които помагат да променяме, надграждаме и творим уникалната история на живота си.

Създадох методът “Аугуста Монада” третиращ семейно-родовите динамики през 2014г., и прилагането му доведе до впечатляващи резултати. През 2017г. започнах работа върху сугетопедичното му представяне, с изключителното съдействие и методични указания на г-жа Ванина Бодурова.

Така се роди “Пътят Аугуста Монада”.

„Пътят Аугуста Монада” е индивидуално, уникално преживяване, което води до дълбоко разбиране не само за нас самите, но и за всички онези, с които сме неразривно свързани – нашето семейство и род.

Да преживееш среща с Родовата си Душа, да усетиш, разбереш и приемеш родовете си в тяхната различност, страдание и любов, да осмислиш себе си като продължение на живото Родово дърво, на което принадлежиш – наистина е нещо специално. Но „Аугуста Монада” е много повече. Тя е катарзисът, от който имаме нужда. Прошката, която не сме дали на себе си и другите. Тя е спящият в нас потенциал, който чака пробуждане. Промяната, която дели живота на „преди” и „след” това. Тя е силата и благословията, за които Душата ни копнее. Тя е Любовта, която свързва в единно цяло онези, които са били, тези, които са и онези, които ще бъдат.