Ния Михайлова

Сугестопедагог

email: tuparova.niya@gmail.com

Психолог съм по образование, работила като специалист Човешки ресурси – подбор и администриране на персонал. Интересът ми към човешкия потенциал ме вдъхновява да започна да надграждам опитът си в тази област, преминавайки към мотивация на персонал и работа с екипи.

Така стигнах до Сугестопедията, за да изуча и приложа методиката в областта на професионални работни практики, обучения и личностно развитие.

2017г. завършвам Сугестопедичното обучение към „Фондация Проф. д-р Георги Лозанов и проф. д-р. Евелина Гатева“/Сертификат №387/17.07.2017/.

Творец по душа, свързана съм с музиката от малка, пианист и танцьор. Живея в шарен свят и се радвам на малките неща. Самодеец съм в танците, опитвала различни стилове, влюбена в Българските Народни танци.

Обогатявам опита и знанията си в „Програма за обучение на ритъм фасилитатори“, завъшвайки курс към „Институт за изкуство и терапия – Либера“, както и в програма за придобиване на уменя за водене на групи по Паневритмия към фондация „Идея Вита“.  Използвам ритъмът и движението като инструменти за справяне с предизвикателствата на живота.

 

Родител, съпруга и дъщеря, опитвам се да съм колкото организирана, толкова и романтична. Смятам, че децата са най- добрите учители и най- ясните огледала за възрастните. Само да правим паузи и да се огледаме 😊

Обичам да пиша, да пея, да рисувам и играя.  Харесва ми да споделям, че от нас зависи как обличаме света си 😊