Крум Георгиев

Сугестопедагог

Първата среща на Крум със сугестопедията се оказва втора. Подтикнат от интерес да научи повече за метода, се озовава на среща с Ванина Бодурова, която поднася в ръцете му книга. При досега с корицата й, той се връща мигновено в детството си и си спомня, че е имал и обичал тази книга като дете. Книгата е математическата сугестопедична опера за деца на проф. д-р Евелина Гатева, а за Крум тази случка е знак да приеме предложението на Ванина да се обучи за сугестопедагог към Фондация „Проф. д-р Георги Лозанов и проф. д-р Евелина Гатева“. Оттогава законите и принципите на сугестопедията се превръщат в негов компас не само в преподаването, но и в живота.

Завършил италианска филология в СУ „Св. Климент Охридски“, преподава италиански език и култура на възрастни по метода на сугестопедията в продължение на пет години към Център за класическа сугестопедия „Алегро Виваче“. Междувременно прави няколко обучения и за деца от гимназиални класове в София и Видин. Методът му дава пространство да споделя с хората любовта си към изкуствата, приказките, историята, философията и езикознанието и да им помага да преоткриват радостта от ученето и творенето.

Интересът му към хуманните педагогики, ученето чрез преживяване, интердисциплинарния подход и психологията на общуването го отвежда на обучения, свързани с Валдорфската педагогика на Щайнер, Слънчевата педагогика на Дънов и метода Монтесори. Завършва курс за дизайн на обучителни програми към ICAL, курс за инспектори-оценители в образованието към EAQUALS и магистратура по сравнителни антропологични изследвания на Италия и България към СУ „Св. Климент Охридски“ и Università di Roma „La Sapienza”.  Асистира в обучението на нови преподаватели. На Националната конференция по сугестопедия в Сливен през 2015 г. представя доклад на тема „Входящ тест при чуждоезиковото сугестопедично обучение за възрастни – първа възможност за десугестивен процес и разкриване на резерви”.

Увлечен по принципите на кооперативизма и социалното предприемачество, започва работа към Националния съюз на трудово-производителните кооперации и по тяхна поръчка създава в сътрудничество с колегите си Мая Михайлова и Джо Гейтс сугестопедичен учебник за “Начални дигитални умения за възрастни хора и хора с увреждания”, по който провежда обучение за членове на съюза.

Пътят го отвежда към работа с по-малки деца и съвместно с колегата си Радмила Христова създава едногодишна сугестопедична програма за деца по История на света от Големия взрив до наши дни – амалгама от история, география, антропология, философия, изкуствознание, история на религиите, митология и езикознание.  Понастоящем води занимания по програмата на деца между 5 и 7 години в няколко детски градини и училища и мечтае да я превърне във видео курс, за да може да достигне до повече деца.