Стамена Христова

Театър на английски език с деца от 5 до 7 годишна възраст Обучение по английски език на деца от 2 до 7 годишна възраст Дизайн на средата и образователното пространство

email: educateandinspire.eu@gmail.com

Стамена Христова работи в системата на предучилищното и училищното образование от 2011 г. като детски учител, учител по английски език и ръководител на театрална школа. В началото на 2016 г. приема длъжността „директор” на детска градина, която съвместява успешно с преподавателската си работа. В своята педагогическа дейност, Стамена Христова използва ефективно  интерактивни, сугестопедични и игрови методи на обучение, които освен, че повишават мотивацията и емоционално-психическия комфорт, допринасят за хармоничното детско развитие и постигат специфични цели в обучението. Създава стимулираща и подкрепяща образователна среда и позитивна дисциплина, които насърчават развитието на децата. Активно стимулира техните, в резултат на което нейни възпитаници са носители на множество награди в областта на театралните изяви и езиковото обучение. Поддържа коректни взаимоотношения, конструктивно общуване и сътрудничество.

Стамена Христова притежава богата професионална квалификация – детски учител, педагог, детски учител по чужд език, педагог-аниматор и сугестопедагог.  В момента е докторант по „Предучилищна педагогика“ към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Има 32 участия в национални и международни педагогически форуми, семинари, конференции и конкурси в сферата на образованието. Нейната научна дейност е събрана в 25 публикации в печатни и онлайн издания в областта на предучилищното образование. Носител на 37 награди и отличия от национални и международни участия и конкурси.

Нейните професионално-творчески интереси са в областта на педагогиката, ранно чуждоезиково обучение, игровите методики, сугестопедия, арттерапия, изобразително изкуство, театър за деца, интериор на образователното пространство и управление на образованието. Също така е изпълнител на благотворителни инициативи и разработва социално значими проекти и програма за работа с доброволци.

Стамена Христова създава Сдружение „Образовай и вдъхновявай”, където споделя добър педагогически опит и реализира иновации в образованието, в качеството си на управител, учител, ментор и автор на образователни продукти. По нейни авторски материали се обучават деца в повече от 120 образователни институции и езикови школи от цялата страна. От 2018 г. започва работа  по апробиране на образователни материали съвместно Български училища в чужбина. В своята практика Стамена Христова провежда и заснема 18 открити педагогически ситуации в подкрепа на млади и новоназначени учители.