Катя Стефанова

email: katia_tstefanova@abv.bg

Вярвам, че мечтите трябва да се следват и че сбъдването им винаги ни „открива“. Така се случи и  с мен – винаги съм искала да бъде учител, но обстоятелствата ме насочиха да работя в сферата на бизнеса. Натрупвайки опит в областта на фармацията, логистиката, маркетинга и счетоводството, у мен все повече се затвърди  убеждението, че  моят принос към обществото може да бъде далеч по-дълбок и опитът, натрупан през годините бих могла да  приложа като преподавател по икономически дисциплини.

Така достигайки до абсолютната убеденост, че моето място е в класната стая, вътрешното ми усещане, че има метод, има начин за учене с желание, с лекота, се засилваше. Знаех, че моята задача като учител е да създавам увереност у децата, че те притежават творчески потенциал и способности, които могат да бъдат неограничено разгръщани.

Срещата ми с името на доктор Лозанов стана чрез вдъхновяващия разказ на една прекрасна дама, която с толкова светлина в погледа ми разказваше за своите опитности като преподавател по езици по метода на Сугестопедията, за запомнящите се срещи с нейните толкова разнолики курсисти и за щастието, което изпитваше всеки път при срещата с тях.

Ето този поглед бе моят катарзисен миг на осъзнаването – да търся, да изучавам и да открия този необятен свят на Сугестопедията.

С най-искрена и дълбока признателност, бих искала да благодаря на Ванина Бодурова за топлината и любовта, с които ме прие в тази несравнима за мен общност. Все още правя малки крачки в Сугестопедията, прилагам наученото в Икономическите дисциплини, които преподавам. Благодарна съм и че  по време на обучението ми в курса за преподаватели се вдъхнових и написах историята на своя герой Тино Фортунов, който пристъпва в света на изкуството, научавайки базисни понятия от икономиката. За мен винаги ще остане безценна подкрепата през целия процес на Ванина Бодурова и вярата на скъпата за мен Златина Среброва-Фортунов.

По пътя си срещам прекрасни, светли и подкрепящи колеги, благодаря на всеки от тях за протегнатата ръка и отделеното време, но продължавам да мечтая за деня, в който ученците и курсистите по целия свят ще имат възможността да учат чрез Сугестопедия, чрез безусловната любов на преподавателите си и в среда, която им дава спокойствие и свобода.