Ина Петкова

Сугестопедагог английски език

email: inainmotion@gmail.com

Филолог съм. Преподавам английски език по метода на сугестопедията от 2013 година. Първият ми курс беше с хора, израсли в институции, трима от тях не можеха да четат на български. В края на курса, който имаше за цел повече социална интеграция, отколкото езикови умения, единият от тримата четеше свободно на български. Останалите овладяха съвсем базово ниво на английския, но най-вече се научиха да общуват, да споделят, да мечтаят, да се забавляват, започна процес на интегриране.

Започнах работа с деца от институции, първият курс е Речник на емоциите – базово ниво емоционална интелигентност. Планирам по-нататък с помощта на колеги да направим обучение по финансова грамотност за тези деца.

Работя по учебник за бизнес английски, ниво В1-В2.

През последвалите години съм преподавала на над 300 човека, някои от тях със специални нужди – хора, които не можеха да виждат или чуват, или да се движат, с дислексия и със специфични потребности.

Сугестопедията, според едно от ромските деца, с които имах удоволствието да работя, е най-вече човечност. Разкриване на потенциал, приемане и любов. И освен всичко – вдъхновение.