Евелина Кръстева

Сугестопедагог

Аз съм Евелина Кръстева. Доктор по Музикознание и музикално изкуство към БАН, певица, учител, изследовател, сугестопедагог.
Имам 25 годишен опит в сферата на образованието, корпоративното и училищно обучение, развиването на меки умения и изготвянето на експертна оценка. В моето портфолио на учител са множество ученици, компании и образователни институции като ЧСУ “Рьорих”, Център Дива и НБУ.
Аз съм изследовател, автор на монографичната книга “Камерни хорове в България”, автор на много голям брой критични статии в специализирани издания. Солист на Държавна опера Русе (2011-2016), с огромен брой концерти в Европа и Азия като певица в хор “Бодра смяна”, Камерна капела “Полифония”, Вокален ансамбъл “Св. Седмочисленици” и други(1987-до днес). Аз съм Сугестопедагог. Аз съм създател и ръководител на Вокално студио “Рьорих”.

Опитът и работата ми закономерно ме водят до създаването на Образователен център “Колелото на Ева” през 2017 г. и НПО Сдружение “Музикални форми” през 2011 г. Образователен център “Колелото на Ева” е създаден с изключителната увереност, че “нещо необикновено се случва”. Като изследовател, музиковед, певица и учител опитът ми отвежда преподаването на различно ниво – истински сценичен спектакъл в съчетание с изследователските ми търсения в работата с гласа, вибрациите и честотата му. Сугестопедията е методиката, която разкрива моя потенциал като певица, учител и изследовател, идентифицирам се напълно с нея и вярвам, че тя извежда човешкия начин на мислене на ниво, което може да промени развитието на човешкото съзнание. С Любов!