Детска градина № 9 Ален Мак

email: odg_vn@abv.bg

Ние сме Миглена Лазарова, Христина Димитрова и Станислава Тотева.

Миглена Лазарова завършва сугестопедия през 2016 г., а Христина и Станислава през 2020 г.

Работим като екип в детска градина №9 „Ален мак“ със специални групи в град. Варна.

Методиката на Д-р Лозанов я прилагаме в нейната цялост, като се съобразяваме със седемте закона. Придържаме се към основните етапи (всички етапи, които са приложими за конкретната възраст).  Тъй като прилагаме класическата сугестопедия създадена от д-р  Г. Лозанов, а тя е наречена резервопедагогика, нашата главна цел е да осигурим условия за разкриване на резервите на всяко едно от децата, без напрежение и без умора, създавайки радостно и спонтанно преживяване по време на педагогическия процес.

Нашето убеждение като преподаватели е, че нещо необикновено се случва. Вярата, че децата опознават света по възможно най-интересен, достъпен и вълнуващ начин, чрез всички сетива. Трудностите, които срещаме са от административен характер (смесване на групи, затваряне на градина, брой деца, нередовно посещение). Трудности по отношение на прилагането на законите и метода нямаме, тъй като имаме разбиране от ръководството и родителите.  Структурирането на едно сугестопедично занимание всеки път, много внимателно е обмислено и съобразено със законите на сугестопедията. След всяко сугестопедично заниманието се убеждаваме, че това е възможната алтернатива в предучилищното образование, за да се постигнат максимални резултати.

Концертният сеанс е една от характерните особености на сугестопедията, която го отличава от всяка друга методика. Класическите музикални произведения са неизменна част от концертния сеанс.  Друга особеност е приказността, която съпътства всяка една разработка на сугестопедичното занимание. Всички тези неща отключват интереса и желанието на децата да опознават света без напрежение и умора.. По време на разработките децата без проблем влизат в роли и се отъждествяват с героите.

Във всеки един момент от заниманието децата са свободни да преживяват случващото се по различен начин.  Любовта и свободата като важни и основни закони , които изключват императивната форма на общуване. 

Произведенията подбрани, експериментиране и утвърдени от Проф. Д-р Гатева в концертния (активен и пасивен) сеанс се прилагат, както ги е предложила тя .

Структурата на едно   занимание в детската градина се съобразява с характерните особености на  урока, даден в сугестопедичното практическо ръководство. Благодарение на съдействието и подкрепата на Ванина Бодурова  в момента разработваме практическо ръководство за нуждите на детската градина.

С прилагането на класическата сугестопедия се чувстваме по-уверени и удовлетворени от резултатите, които постигаме.

Всеки нов прочит на трудовете на Проф. Д-р Г. Лозанов и Проф.Д-р Гатева ни обогатява и преоткриваме всеки един от законите на сугестопедията и тяхното практическо приложение.

Нашата детска градина „Ален мак“ Варна много цени помощта на фондацията и специално съветите на Ванина Бодурова. Безкрайно благодарни сме за възможността да си партнираме с Фондацията.