Сугестопедия и Грация. Размисли след една подготовка на  учители-сугестопеди

Ванина Бодурова

Фондация „Професор доктор Георги Лозанов и професор доктор Евелина Гатева“

Какво е Сугестопедия?

Сугестопедия е свободата да създадеш своя собствен приказен педагогически простор и да имаш смелостта да поканиш другия в него.

Сугестопедия е възможността да се изправиш пред обществената сугестивна норма, да я опознаеш, да не й се поддадеш, ако е подтискаща и да я прекрачиш с бодър дух и в добро настроение. Това никак не е лесно в една среда, свикнала на обществени ограничения.

Сугестопедия е да бъдеш допуснат до пространството, пазено за поетите, пророците и влюбените и да усетиш човешката си същност пречистена и озарена.

А какво е Грация в Сугестопедията?

Грацията е срещата на вътрешната с външната свобода на човека.

Това е точката на пресичане на естетиката и етиката на движението в неговия най-широк смисъл като функция на любовта.

Сугестопедия и балет си приличат по душевното състояние и физическия израз на грацията. И двете не са ежедневни.

Балетът предизвиква гравитацията с постоянно усилие и пълна отдаденост на изкуството си.

Сугестопедията предизвиква идеята за педагогическо общуване като се движи от ежедневно към поетично, подобно на движението на философията при  възприемане на баналното като удивително. За тази нагласа и състояние на грация е нужна дълга подготовка.

Тя е резултат на усилие и непрестанен стремеж към усъвършенстване, докато стане част от неспецифичната ни комуникативна същност и се закрепи във фазовото обкръжение, от което се излъчват слабите сигнали.

Как се разграничава едно сугестопедично от едно традиционно преподаване?

По отговора на въпроса “Как?“

Да преподаваш с грация означава да търсиш чистота във формата, да вложиш смисъл в нея, като го изявиш в подбора на думите във взаимоотношенията между всички участници в общуването; в работата върху гласа, който ще предаде чувства, мисли и отношение по един богат и запомнящ се начин; в организацията на средата, дори в подбора на необикновената дреха за концертен сеанс.

Грацията е присъща на сугестопедията, така както вдъхновението е нейно основно изискване.

Грацията в сугестопедията, поради неспецифичната си същност, е маркер за автентичност. Веднъж постигната, тя е трайна, неподправена и затова не имитаторска.

Сугестопедията ще бъде масов начин на обучение тогава, когато всеки учител от масовото образование припознае и се стреми към грацията в сугестопедичния й смисъл като критерий за успех на педагогическото общуване.

Литература:

Лозанов, Г. „Внушение“ в „Ръководство по психотерапия“, 1963, София, https://suggestology.org/wp-content/uploads/2022/03/vnushenie.pdf

Calenda Appel à contribution L’art du fluide. Éthiques et esthétiques de la grâce contemporaine »,,, Publié le mercredi 03 novembre 2021, https://calenda.org/927704

Garcia Lorca, Federico, “Juego y teoría del duende”, Biblioteca virtual universal, 2003,

https://biblioteca.org.ar/libros/1888.pdf

Golsenne, Thomas et Troche, Sarah, « Penser la grâce artistique aujourd’hui », Déméter [En ligne], 9 | 2023, mis en ligne le 04 mai 2023, consulté le 27 mai 2023. URL : https://www.peren-revues.fr/demeter/1089

Guyau, Jean-Marie, Les Problèmes de l’esthétique contemporaine, 5e éd., Paris, F. Alcan, 1902,  http://obvil.sorbonne-universite.site/corpus/critique/guyau_problemes-esthetique/. Université Paris-Sorbonne, LABEX OBVIL, 2015, license cc

Von Kleist, Heinrich, Sur le théâtre de marionnettes suivi de De l’élaboration progressive des pensées dans le discours, trad. par J.-C. Schneider, Rezé, Sé‐ quences, 1991

видео: Лицата на науката, „Философският диалог, проф. Георги Каприев и проф. Калин Янакиев“