Сугестопедията- възможност и необходимост в съвременното предучилищно образование

МИГЛЕНА ЛАЗАРОВА

учител в гр. Варна ДГ №9 „Ален мак”- със специални групи

Анотация:

Още в средата на миналия век  гениалността на проф. д-р Георги Лозанов се проявява със създаването на науката Сугестология ( и в частност Сугестопедията-като наука за обучаване и преподаване) През 60-те години на миналия век Проф. Д-р Г. Лозанов създаде методика за преподаване, така че учащите да се забавляват докато се обучават. Той прозря, че е възможно обучението, което с индустриализацията, технологизацията става все по-сложно може да бъде забавно и желано. Независимо дали е била препоръчвана, или забранявана  сугестопедията просъществува и се доказа в другите образователни системи, защото тя не е характерна и приложима само за една определена нация. Сега в годините на промени в нашето общество отново се дискутира въпроса : Кои методики са възможни за прилагане в нашата образователна система?

Аз като дългогодишен педагог съм се запознавала с много , различни методики. Във всяка методика съм откривала много полезни , приложими за педагогическата ми дейност неща. Но нито една не е толкова всеобхватна, толкова предпочитана и от учители ,и от ученици както Сугестопедията . Сугестопедията е възможна за приложение във всеки един етап от образователната ни система. Тя е толкова подходяща за най-малките деца със своята приказност и игри,смяна на дейностите, колкото е подходяща и за по-големите , които с лекота учат ,без стрес и напрежение.

В статията разглеждам как изглежда сугестопедично занимание. Тази разработка доказва, че Сугестопедията е не само възможна, тя е необходима в нашата образователна система, ако искаме нашите деца да  учат без напрежение, без стрес .

Образованието е единен целенасочен процес на възпитание, обучение и придобиване на съвкупни знанияуменияценности, социални убеждения и навици. Спецификата и особеностите на образованието  и възпитанието в историчеси аспект се определят от изискванията на Обществото. С развитието на всяко обществото се променят потребностите на живота. Появява се противоречие между това, което изисква животът и това, което предлага образователната система. Това не винаги става леко, без сътресения и борба за надмощие на една или друга педагогическа теория. Но успява да се наложи тази  педагогическа система, която умело съчетава класическият със съвременния подход, която стои близо и е отражение на живота на хората.

Образованието е тема, която е актуална навсякъде по света. В България образователната система все още е монопол на държавата. Любопитен факт е, че реформаторските педагогики, които са по на 100 г и се прилагат в другите страни, при нас се представят като иновативни. Но освен това, дори и да се прилагат, те трябва да се съобразят с учебния план на МОН. Такава е и историята със сугестопедията-методика създадена в средата на миналия век, одобрена от ЮНЕСКО, препоръчна като методика, която да стане основна в образователната система…и както знаем, тя започва да се прилага навсякъде по света, но не и в България.

Сега, когато все повече хора са недоволни от образователната система в България и търсят нови алтернативи, по които да учат децата им, се обръща поглед към методи, които няма да убият вроденото любопитство на подрастващите, а ще засилят желанието за знание и самоусъвършернстване. В предучилищното образование са популярни Валдорфската методика и методиката на Мария Монтесори. Съвсем закономерно Сугестопедията става все по-популярна не само в педагогическите среди.

Популярността на Сугестопедията  нараства преди всичко с прилагането ѝ при изучаване на чужди езици. Всеизвестен е фактът,че сугестопедията със своите 7 закона, прави възможно приложението ѝ във всяко ниво на образователната система. Аз мисля, че прилагането на сугестопедията в Съвременното предучилищно образование е не само реална възможност, но  е необходимо, защото отговаря на изискванията на родителите за обучение без стрес и напрежение.  Сугестопедията за деца е превантивна педаагогика, защото при малките деца все още не се налага да преодоляват негативите на общоприетия модел на „Учене”. Сугестопедията за деца предлага модела :„Учене без учене” както го нарича проф. Д-р Георги Лозанов.

От друга страна, използването на този метод в педагогическата дейност дава  възможност за намаляване стреса и напрежението и при учителите. Приказността, която присъства във всяко сугестопедично занимание, следването на сюжетната линия, през която основните приказни герои съпровождат децата всеки ден по естествен начин улесняват дейността на учителите, които нямат проблем с дисциплината на децата., с  липса на интерес при децата. Точно това е един от най-големите проблеми в традиционната педагогика.

Сугестопедията е  една възможност за  всеки учител, който иска децата да опознават света, да се докосват до красотата на природата по най- елегантния  и ненатрапчив начин. Проф. Д-р Георги Лозанов подчертава:  „Сугестопедията не е директна, нито директивна методика, а методика, която меко и двупластово насърчава спонтанната креативност на обучаващия се.” Всяко сугестопедично занимание  на пръв поглед прилича на спектакъл. Преподавателят направлява реакциите с оглед засилване  на мотивацията и интереса към отделните дейности. Всички игри, реквизити, играчки и други пособия преследват по-друга цел. Това са реминисценции, асоциации за отклоняване от травмиращи ситуации и най-вече  средства за отклоняване на вниманието от „болките и мъките” на ученето. Това е една от най-съществените особености на сугестопедичната теория за игрите. Както проф. д-р Герги Лозанов  казва „учене без учене”.

Не трябва да схващаме обучаваното дете като някаква многоетажна машина, всеки  етаж на която работи независимо от другите. Всеки човек е многопластов. Многопластов трябва да бъде и обучителния процес в ДГ,затова   не може да си позволим учебният процес да бъде „Линеарен” (както отбелязва Проф.д-р Лозанов).

Учебният план в сугестопедичните занимания е изведен на житейско комуникативно ниво. Във всяко едно занимание има закономерно редуване на емоционални етапи с разсъдъчно-логични етапи.

Прилагането на 7 –те закона на Сугестопедията при структуриране на всяко занимание създава условия за „учене” без напрежение и стрес. Това е задължително при малките деца, които тепърва ще опознават света около тях със цялото негово многообразие.

В ДГ сугестопедичните занимания преминават през същите етапи.

 • Въведение
 • Концертен сеанс
 • Разработка
 • Представяне

Продължителността  на  един сугестопедичен цикъл в който децата се запознават с една (приказка)  е 5 дни. На вашето внимание ще предложа една  разработка на сугестопедично занимание в ДГ за трета възрастова група (5-6 г).

Втора разработка

Въведение:

Звучи нежна и спокойна  музика, на която познатите приказни герои се показват пред децата.

Звездичка се прозява уморено, тъй като цяла нощ е танцувала и сега е време да отиде да си почива. Слънчовата майка бърза да събуди Слънчо,защото той трябва  да поздрави цветятаа и животните  в гората и рибките в реката, защото всички са в очакване на  откриването на Горската Сладкарница.

Звучи музика, на която се изпълняват различни движения от кинезиология за деца, детска йога, движения,чрез които децата показват  различни обекти от заобикалящия ги свят(дървета, цветя, рибки, птички, пеперуди,малки и по-големи животни.)

 Слънчо не забравя да събуди и Дейзи (Дейзи е малко момиченце, което със своите приятели Капчица, Зездичка, Облачка и Слънчо пътешестват и опознават света). Дейзи няма търпение да намери Капчица, за да продължат интересните игри, които бяха започнали предходния ден.

 • Днес Капчица отново е измислила много интересни гатанки и игри за Дейзи.

Първо ѝ предложила играта „Аз казвам ти се сещаш?” (игра на асоциации.)

Капчица казва думи, които децата ще свържат с познати за тях приказки.(ряпа, съсед, ръкавичка, бездомно)

-Предлага на вниманието на децата изречения от познати приказки, а те разпознават и назовават приказките

„ Огледалце, огледалце от стената, коя е най-красива на земята?”

„ Той живеел високо на покрива…”

„ За вас имам специален сладкиш от череши.”

 • Капчица насочва вниманието на Дейзи и децата към текста на приказката с въпроси :

Могат ли да познаят на кои приказни герои са имената: Грухчо, Прасчо,Шишко, Рижко”

„Кое име не е на герой от приказката?””Колко са прасенцата в приказката?”

На интерактивната дъска са показани  картинни изображения на три прасенца.На  децата се предлага да преброят героите и  да открият  цифрата, която отговаря на броя на прасенцата.

На дъската има разпръснати букви  Г, П,Ш

 Дейзи с децата откриват , коя буква  за кое прасенце, къщичките на всяко от прасенцата  с помощта на задачи с дедуктивни разсъждения.

1 зад.: Познай, кое прасенце  с каква блузка е облечено, като знаеш, че Грухчо не е със синя блузка, Прасчо не е със синя и не е с червена блузка, а Шишко не е със зелена блузка.

2 зад: Познай кой къде живее, като знаеш, че Прасчо не живее нито в сламена, нито в тухлена къщичка. Грухчо не живее в сламена къщичка. Шишко не живее в тухлената къщичка.

 • Капчица отново насочва вниманието на Дейзи и децата с въпрос

„Къде е отишъл Сивчо , след неуспешния опит да се запознае със своите съседи?”

 На децата се предлага да решат как най-лесно Сивчо ще открие пътя, по който ще стигне до пазара.

„КАРТА”

На интерактивна дъска се предлага схематично изображение на карта. Децата като следват стрелките сами определят последователността на обектите, до които ще стигат

-> тунел ->  камъни -> пазар 

На фона на музика децата следват картата, като изпълняват поредица от физически упражнения: промушване през тунел, равновесно ходене по различни по големина „камъни”.

 • Щом Сивчо пристига на пазара, той вижда пет щанда с различни плодове. Децата се разделятна 5 групи, като всеки си изтегля картонче с изобразен плод.

-1 щанд(група) плодовете, които растат на земята (тиква, диня, ягода)

-2 щанд(група) плодовете,които растат в южните страни (киви, банан, ананас)

-3 щанд(група)плодовете, които имат костилки (кайсия, слива, праскова)

-4 щанд(група) плодовете, които имат семки (круша, ябълка, грозде)

-5 щанд(група)плодовете, които имат ядки (лешник,фъстък, орех)

 За да могат да подредят щасндовете с плодове, те изпълняват поредица от задачи ( работят в екип)

Да разделят плодвете на две групи-в едната всички плодове, които са еднакви, и другата група са останалите плодве.

Да  преброят плодовете във всяка група. След това да поставят правилната цифра до съответната група от плодове. Сравняват  две групи групи и поставят знак „<,>,=”

Но Сивчо срещнал много други животни, които също пазарували. Те имат различни професии.

Във всяка група има картинни изображения на хора от различни професии. На децата се предоставят различни картинки, от които те трябва да отделят само тези ,които могат да свържат с професията.

 • След като Сивчо е напазарувал той трябва да се прибере, но този път по друг път, тъй като бил с много багаж.

Той избира друг път, по който да се прибере до дома.

Децата разглеждат карта. Всички заедно назовават последователно местата откъдето трябва да преминат заедно със Сивчо.

ПАЗАР -> мост -> препятствия за прекрачване

Построяват макет наместността,която им показва картата.

На фона на музика децата следват картата, като изпълняват поредица от физически упражнения:равновесно ходене, прекрачване на препятствия

 • Сивчо винаги много се забавлява в кухнята докато приготвя своите сладкиши. Той измисля най-различни игри.

 – Една от любимите му игри е : Да си представя как дървените лъжички се преобразяват на различни предмети.(Напр, „Пързалка”, „буквата Т” „буквата Л”, „ Буквата Г”)

Децата следват вербалните указания : Подреждат лъжичките под наклон какт е пързалката.

Едната лъжичка се плъзнала и се подпряла на другата така, че да не падне. Сивчо се зарадвал, защото това била първата буква от името на един негов бодлив приятел (Т). Но когато продължилла да пада, задържала се в края на лъжичката и се получила буквата с която започва името на една птица.Накрая лъжичката се залюляла и докато пада се подпряла за върха на другата .Така се получила първата буква  на Лиско.

– И естествено лъжичките много обичат да танцуват

Музика „танц на лъжичките”-децата изпълняват подражателни ритмични движения с атрибут(дървени лъжички)

 • Сивчо докато приготвя своите сладкиши си повтаря, че за всеки гост да има по три неща в чинийката(сок,торта,бисквитка).

Капчица предлага на Дейзи и децата да помогнат на Сивчо да сложи тези вкусни сладкиши в чинийката на всяко от животните.

Децата се раздават индивидуални работни листи. На всеки лист има  нарисувани три животни и разпръснати: торти, сокчета, бисквитки. Те трябва групират сладкишите така, че всяко животно да има в чинийката по един от всеки сладкиш.

 • Капчица насочва децата към финала на приказката, като показва картини а децата да разкажат какво се случва след като са приготвени всички сладкиши.

Децата си припомнят как трите прасенца, които много съжелявали за своето поведение дошли в горската сладкарница. Те разкзват и тези моменти от приказката, когато Сивчо ги кани, за да ги почерпи с вкусни сладкиши.

Предлагаме на децата да нарисуват Прасенца с помощта на познати геометрични фигури.Учителката рисува заедно с децата, като назовава всеки един от етапите на стилизираното рисуване.. Децата рисуват като следват указанията на учителката.

 • Рисуваме един голям кръг(това е тялото на прасенцето)
 • Вътре в него рисуваме по-малък,така че долната част да се допира до долната част на големия кръг.(това е главата на прасенцето)
 • В средата на втория кръг рисуваме едно малко кръгче(това е зурлата на пасенцето и две точки за ноздри)
 • Прасенцето има две уши. Сега рисуваме в горната част на главата две триъгълничета ,с върха надолу.
 • Краченцата ще бъдат едни малки правоъгълничета.
 • И на края не трябва да забравяме една завита като пружинка опашка.

 

 

 • И така Сивчо бил много доволен от себе си в края на деня. Той имал и мого нови приятели, с които нямал търпение да се срещне и на следващия ден.

При правилно прилагане на законите на Сугестопедията преподавателят може да подпомогне реализирането на резервния комплекс, да създаде условия за значително по-лесно усвояване на материала на творческо ниво с нарастваща мотивация и с придружаващи заниманието положителни емоции.