Сугестопедия в корпоративна среда

д-р Евелина Кръстева,

сугестопедагог, създател и управител на

Образователен център „Колелото на Ева“

Образователен център „Колелото на Ева“ е изключително специализиран в предоставянето на образователни езикови услуги в корпоративна среда. В динамичния бизнес модел, който днес се осъществява в мултикултурна среда, уменията за общуване, представяне на информация и преговаряне са от ключово значение. Това, което Колелото на Ева се стреми да развива е различно и усъвършенствано корпоративно обучение по английски език, което спестява време и поставя обучаваните в реална и ефективна среда за усвояване и мигновена реализация на знания и умения.

Все по-често големи фирмени екипи се спират на метода Класическа сугестопедия за своите часове по чужд език. След запознаване със Сугестопедията и провеждане на събеседване хората все повече се припознават в предимствата не само за учене, но и за усъвършенстване на средата, развитие на много личностни и професионални умения, общуване с колегите на друго, различно от работното, ниво.

В периода юни 2022 г. – януари 2023 г. Колелото на Ева координира и осъществи цялостна с угестопедична програма в партньорство с компанията Ремикс Глобъл ЕАД. През 2021 г. Ремикс е придобита от американския гигант ThredUP, като Ремикс запазва целия си екип от близо 500 човека. Промяната изисква усъвършенстване и ефективност в ползването на английски език, който се налага като работен език. Компанията и нейният напредничав екип избират Класическата сугестопедия за своята езикова програма и вярват, че чрез метода ще бъдат постигнати много добри резултати, без учебните занятия да натоварват прекомерно участниците, които преминават през интензивен период след придобиването. Фирмената стратегия е поддържане на работна среда, в която хората да бъдат развивани без стрес, да получат позитивно преживяване, което оставя учащите се в отпочинало и спокойно състояние, да повишат мотивацията и да имат удовлетвореност от постигнатото.

Обхват на програмата.

 • Избор на партньор в лицето на Образователен център „Колелото на Ева“, който да изготви програма, съобразена с нуждите на Ремикс, която обхваща нива В1, В2, С1.
 • Определяне нивото на владеене на английски език на всички административни роли в Централния офис и производствената и логистична база на компанията.
 • Идентифициране на 30 участника за пилотната програма в Ремикс, приоритизиране според изискванията към ролите.
 • Създаване на специално пространство и творческа среда в административния офис, оборудвано с нужните материали за провеждане на сугестопедично обучение.
 • Организиране на служебен транспорт за служителите от Производствената база в с. Равно поле.
 • Планиране на учебните часове в удобно за участниците време от работния ден, за да не се нарушава бизнес процеса.

 

Инвестиция в проекта от страна на компанията възложител.

 • Определяне нивото на владеене на език на служителите на административни роли от страна на Колелото на Ева.
 • Ангажиране на сертифицирания партньор, Образователен център „Колелото на Ева“, който да проведе сугестопедично обучение за 4 групи в офиса на Ремикс.
 • Оборудване на зала от страна на компанията възложител.
 • Подбор и систематизиране на сугестопедични учебни материали от страна на Колелото на Ева.
 • Изваждане на служителите от работния процес за 6 часа седмично ( 2 урока по 3 учебни часа седмично, в рамките на работното време).

 

Резултати.

 • Проведени са тестове в началото, в средата и в края на курса. След прецизно изготвен доклад от страна на Колелото на Ева се отчита подобряване на резултатите с до 35 % при различните групи.
 • Повишаване на презентационните умения и увереността в общуването на чужд език.
 • Много висока ангажираност – нито един отменен час за целия период на програмата.
 • Повишена мотивация.
 • Сплотеност на екипа.

 

Отвъд надграждане на езиковите умения.

 • Повишаване на жизнения тонус и работоспособност.
 • Подобряване на ефективността на мозъчната дейност.
 • Преодоляване на страха от неадекватност в комуникативна ситуация.
 • Придобиване на увереност пред публика.
 • Подобряване на уменията за наблюдателност, аналитичност, асоциативност и логично мислене.
 • Активно слушане базирано на вежливост, изслушване, търпение, взаимопомощ, взаимно уважение и приемане на особеностите на всяка една личност.
 • По-задълбочено опознаване между участниците в обучението.
 • Стимулиране на креативната изява на личността.
 • Отваряне за творческа изява – чрез спонтанно използване на изразните средства на различните изкуства.

 

На 17 февруари 2023 г. се проведоха Годишните награди Employer Branding Awards by b2b Media 2023. Образователен център „Колелото на Ева“ е номиниран от своя партньор Ремикс Глобъл за участие в Битката за талантите с проекта за обучение по метода Класическа сугестопедия. Проектът е номиниран за участие в категорията Иновативни подходи към обучението на талантите. Екипът на партньорите от Ремикс Глобъл е отличен с поощрителна награда за организираната и проведена учебна сугестопедична програма за корпоративна среда, разработена и осъществена от Образователен център „Колелото на Ева“.

Участниците споделят:

 Георги Георгиев, IT Продуктов мениджър:

„Това е единственият езиков курс, от който не съм бързал да си тръгна. Разбрах логиката за неща, които до момента съм запаметявал „защото е така“. Фактът, че учим в работно време ми помогна в голяма степен да се концентрирам повече.“

Марина Крумова, счетоводител:

„С изненада открих този толкова различен начин на учене, който ми даде много повече от очакваното. Влизахме в съвсем различен свят, спокоен и позитивен и си тръгвах релаксирана и тонизирана едновременно.“

 

За контакт с автора :

Тел.0898688955,

evelinche@yahoo.com