Сугестопедия и време

КАТЯ СТЕФАНОВА

преподавател по икономически дисциплини и финансова грамотност

Анотация:

Написах статията, вдъхновена от темите за размисъл, които Ванина Бодурова подаде към нас. Винаги съм смятала, че Сугестопедията е изпреварила неведнъж своето време, а това особено силно се проявява в наши дни.

Колко необикновена плетеница от букви е тази любима моя дума  – Сугестопедия. Още от първия миг, когато я чух, в съзнанието ми започнаха да се рисуват образи – С като смел, У като умен, Г като грациозен, Е като елегантен и така нататък. Какво щеше да бъде изумлението ми години по-късно, когато опознавайки все повече методиката, установих, че цялата тази палитра от качества наистина се съдържа в нея.

За всички нас и цялото човечество настъпват резки или по-деликатни промени, които се случват с темпове, наблюдавани изключително рядко в човешките цивилизации, само когато това е наистина необходимо. Ето сега е такова, необходимо време, за приветстване на новото, за достолепно изпращане на старото и за поставяне отново в центъра на всичко това ЧОВЕКЪТ, с неговите стремления, надежди и любовта, без която няма жизненост в нито едно наше действие или намерение.

Колко радост и знания може да донесе една личност на друга – ами, колкото пожелаят и двете страни. Ето толкова специална и витална е за мен Сугестопедията, нейният създател доктор Лозанов и всички невероятни хора, които ежедневно създават приказност в работата си в името на науката и в името на любовта към курсистите си.

Вещите хора около нас казват, че сега е дошло „видело време“, в което всичко ще си дойде на мястото и ние ще започнем да се виждаме и да виждаме света по различен начин. Толкова далновидност се съдържа в седемте закона на Сугестопедията, формулирани от доктор Лозанов преди десетилетия и така особено необходими в нашето „смутно време“.

Колко спокойствие внася още първият закон – „Любов“, колко сигурност и хармония се създават у преподавателя, когато той усеща, че през цялото време има своя пътеводител пред себе си и знае, че „Свободната воля“ на всеки е в основата на взаимоотношенията в учебния процес. Така съвсем естеествено се включва и третият закон „Абсолютната убеденост на преподавателя, че нещо необикновено се случва“. Четвъртият закон – „Многократно увеличеният материал“, както и петият закон съотношението „Цяло – Част, Част – Цяло; Частта чрез Цялото“, дават невероятната възможност да бъдат представени в своята завършеност цели дялове на науката, които иначе биха се изучавали тромаво и на части в продължение на големи интервали от ВРЕМЕ. Ето отново се включва понятието време, част от което чрез Сугестопедията бихме могли да транформираме в едно незабравимо изживяване и радост, а друга част  да насочим към отдих и покой сред природата, от която толкова се нуждаем напоследък.

Хармонията в сугестопедичния процес се отразява и в шестия закон – „Златното сечение“, както и се преплита по естествен начин с класическото изкуство, за да се съдаде оше по-съвършен и хармоничен процес за курсистите и е отразен в седмия закон – „Прилагането на класическото изкуство“.

Наясно сме, че всеки има своите тревоги, преодолявания и сбъдвания, но колко по-различно е всичко, когато има някой до теб да подкрепя начинанията ти, да споделя успешното и неуспешното от своята опитност, да бъде с теб в мислите ти, макар и на другия край на земното кълбо. Толкова е вдъхновяващо да знаеш колко много хора ежедневно работят в различни приказни светове в своите красиво подредени кътчета на познанието. За мен завещаното от доктор Лозанов и доктор Гатева и така старателно съхранено от Ванина Бодурова, е свързано с вярата, че всеки преподавател има стремеж към това да бъде етичен и естетичен максималист в отношенията си с курсистите, колегите и като цяло в своята работа. 

В този ред на мисли, у мен нахлува един познат за всеки българин завет на Левски: “… времето е в нас, а ние сме във времето; то нас обръща и ние него обръщаме“ – толкова точно послание, което съпоставено с нашето съвремие, ни дава още по-силен тласък и вяра, че това именно е пътят – възможността, която има всеки от нас да даде своя принос чрез работата си и да се обърне тъмното на светло, страхът на решителност и всичко това чрез науката, красотата на класическото изкуство и любовта в глобални измерения, безусловна и безкористна. Често се замислям какви късметлии сме ние, които имаме възможността да сме част от една общност, да прилагаме най-хуманната методика Сугестопедията и да имаме свободата и отговорността да творим чрез красотата на класическото изкуство и да придаваме на живота онази изтънченост и хармония, от които личността се нуждае.

С най-искрена благодарност и признателност към това велико дело:                                                                                    

Катя   Стефанова

 

За контакт с автора:

телефон 0885067976,

katia_tstefanova@abv.bg.