Сугестопедия и творчество

СВЕТЛАНА СТОЯНОВА

Светлана Стоянова е сертифициран преподавател-сугестопед. Работи към Център по  класическа сугестопедия „Вихровения“, София. Нейната работа е специализирана в преподаването на български език за чужденци, както и в началното ограмотяване при малките деца по метода на класическата сугестопедия. Предложената статия представя на читателите мястото на творчеството и творческия процес в сугестопедичното обучение и значението им в сугестопедичната методика като цяло.

Сугестопедията представлява една неделима съвкупност от педагогика, психология и изкуство. Тя е оригинална образователна система с характерен облик и отличителни признаци, които я правят приложима и ефективна в различни видове обучение. Една от съществените ѝ черти е творчеството.  То е  неделима част от всяка стъпка в обучителния процес на методиката.

Всеки етап в сугестопедичното обучение е съпътстван  от творчески процес. Още във въведението, с първата крачка в стаята, преподавателят се изявява като творец. Той представя материала на съответния художествен цикъл артистично и художествено. Курсистите влизат в роли и започват да творят – своя нов образ, своята нова реалност такава, каквато искат да бъде тя. Творческият процес продължава и през концертните сеанси – с фоновата класическа музика – най-отличителният белег на неизменно съпътстващото сугестопедията музикално класическо изкуството. През третия етап /разработка на представения материал/ творческият процес се развива още повече – в естетична и приятна обстановка, текстовете се изчитат по различни начини, материалът се усвоява чрез игри, танци, песни, диалози и непринудени разговори. Участниците в комуникацията започват да се изявяват спонтанно, т.е. стимулира се творчески процес, който повишава качеството на възприемане и запомняне на лексиката и граматиката. На финала на обучението /четвърти етап/, т.нар. представяне на курсистите – те се изявяват индивидуално и освен затвърждаване на знанията и уменията за говорене, те се разкриват като истински творци.

Тази споеност на учебното съдържание с творчеството откриваме не само в самата изява на курсистите и преподавателя-сугестопед, но и в приятната атмосфера на стаите, учебното съдържание, което е оформено естетически в сугестопедични учебници, нагледни табла, игри и пр. Така, макар и на втори план, тези емоционални стимули и периферни възприятия се превръщат в творчески процес.

Като цяло учението се извършва в творческа обстановка, която стимулира креативността на учащите. През обучителния процес се предизвиква хиперактивност, която е сугестирана или автосугестирана творческа свърхпродуктивност. Активира се интуицията и се създава състояние близко до вдъхновението, а това е едно зареждане на чувствата и разума по необикновен начин.

Съпътстващото сугестопедията творчество помага и за изграждането на нови материални и духовни ценности, създава нови идеи и връзки между съществуващи понятия, „раждат“ се оригинални и нови „продукти“. Всеки курс се превръща в уникален спектакъл, със собствен сценарий и сцена за изява.

Творчеството само по себе си е свързано със свободата, която е и един от седемте закона на Сугестопедията. Обучаващият има възможността да избира свой собствен път за формиране на своите знания и умения и разкриване на скритите си резерви. Като свободата се проявява спонтанно, провокирана от множеството стимули, които сугестопедията предлага.

Творчеството помага на сугестопедията да създаде креативна и щастлива среда, в която ученето се превръща в естествен и радостен процес на откривателство. Така неусетно се удовлетворяват и естествените нужди на човека от красота и хармония в общуването, както и стремежът към един по-оптимистичен светоглед.

 

Светлана Стоянова:

svetlana.zhechkova@gmail.com