Радостта от пътуването или как се създава английски сугестопедичен учебник

АНГЕЛИНА РУМЕНОВА

The Joy of Travel

or How to Create a Suggestopedia English Textbook

Anotation:

This article briefly presents the creation process of two Suggestopedia English textbooks: Viewfinders for Intermediate Level and Viewpoints for Upper Intermediate/Pre-Advanced Level. Both textbooks draw their inspiration from The Return textbook by Prof. Dr. Georgi Lozanov and Prof. Dr. Evelina Gateva and incorporate the guiding principles of Suggestopedia, turning their creation and use into an everlasting joyful travel to explore the human learning potential.

 

Planning the Grand Tour by Emil Brack (late 19th century)

Радостта от пътуването

или как се създава английски сугестопедичен учебник

What we call the beginning is often the end

And to make an end is to make a beginning.

The end is where we start from.

Thomas Eliot, “Little Gidding”

Ако обичате да пътувате, знаете какво е радостното вълнение преди да потеглите: как взимате багажа си и предчувствате всички случки и събития, планирани или изненадващи, важни или почти незабележими, които ви предстоят.

После излизате от дома си и ето, край вас минават гледки и хора, сгради и пътища, които стават част от мечтаното ви пътуване и са с вас оттук нататък, по целия ви маршрут и до крайната му цел.

Когато започнах да пиша първия си сугестопедичен учебник по английски език за възрастни Viewfinders, дори не осъзнавах доколко той ще повлияе на взаимодействието ми с хората, които желаят да развиват езиковите си умения и се записват на курс в Център по класическа сугестопедия „Вихровения“. С всички тях, заедно преминахме по пътя на създаването на учебника и това толкова ни хареса и вдъхнови, че последва още един учебник – Viewpoints.

В това въображаемо пътуване, неотлъчно с мен бяха и моята учителка, Ванина Бодурова, председател на Фондация „Проф. д-р Георги Лозанов и проф. д-р Евелина Гатева“ с безценни насоки и съвети, както и самите проф. д-р Георги Лозанов и проф. д-р Евелина Гатева.

Как – бихте се учудили вие – е възможно двама души, които вече са напуснали този свят, да ме придружават в това пътуване?

Със своето основополагащо дело и постижения, както и с книгите и учебниците, които ги въплъщават, особено учебника The Return.

Пътуването ми бе вдъхновено и неимоверно подпомогнато от този учебник, тъй като можех да следвам и развивам многобройните му сюжетни нишки, както и образите на действащите му лица.

От съществено значение бе и възможността да приложа същата структура на представяне и градация на многократно увеличения материал, с която обхванах граматичните, лексикални и функционални компоненти на ниво Intermediate в учебника Viewfinders и ниво Upper Intermediate/Pre-Advanced в учебника Viewpoints.

Всъщност, предприемайки това пътуване, аз не бях планирала нито точния му маршрут, нито дължината, нито времетраенето.

Първоначалната идея бе за, по-скоро, кратка проучвателна екскурзия. Бях подбрала няколко интересни текста за концертни сеанси на летен курс по английски език за младежи, около които създадох едномесечна 100-часова сугестопедична програма.

Постепенно, курс след курс, програмата се усъвършенстваше, сугестопедичните материали се разнообразяваха и обогатяваха, курсистите вплитаха своите предложения и отзиви и, неусетно, узряхме за идеята за истинско, вълнуващо с предизвикателствата и откритията си, пътуване.

Сугестопедичният учебник Viewfinders съдържа Пролог и 6 глави, а Viewpoints – Пролог и 5 глави и всяка една е плод на няколкогодишно експериментиране, изпробване и промени, които всъщност ще продължават и в бъдеще с всеки един курс и всеки един курсист.

Затова, радостта ми е непрестанна, че благодарение на хората, с които сме заедно в учението и работата, това пътуване ще продължава безкрай.