Приложението на технологиите в сугестопедично занимание в детската градина

ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

Учител в ДГ №9 „Ален мак“ със специални групи, гр. Варна

Анотация:

Бързите социокултурни и научни процеси през последните десетилетия стават основание да се говори за осъществяването на преход от индустриално към информационно общество, което естествено поставя въпросите за промяна  и в начина на преподаване. Това предполага, както и от преосмисляне и обновяване на водещите политики и приоритети в сферата на образованието.

В традиционните начини на преподаване винаги е стоял проблемът за необходимост от включване на съвременния ученик в активен учебен процес. Проблемът за въздействие върху всички сетива на детето е проблем на съвременната образователна система в България. В последните години с променените изисквания на Обществото (в частност на родителите) към начина на преподаване  все повече се заговори за реформаторските педагогики (на Монтесори , на Р. Щайнер, на Проф. Д-р Лозанов).И това е естествено, защото тези педагогики са хуманни педагогики, които поставят в центъра детето.

Сугестопедията поставя в центъра на обучителния процес не само детето, но преди всичко как да учи без да има стрес и напрежение; как максимално да се разкрият скритите резерви на децата без да се оказва натиск върху тях.

В статията ”Сугестопедията и технологиите” разглеждам един проблем на съвременното образование:Как технологиите, които навлизат в ежедневието ни ,в и бразователния процес могат да съдействат на сугестопедагога за подготовката и провеждането на занимание в ДГ без да изневерява на принципите на Класическата сугестопедия.

Това е въпрос, който се дискутира и ще се дискутира все повече. Аз мисля че приложението на Класическата сугестопедия може и трябва да бъде в унисон със съвременните технологии, но много внимателно трябва да се търси баланса, за да може това, което ни е завещал проф. Д-р Г.Лозанов да се съхрани и за бъдещите поколения.

Времето, в което живеем се променя всеки ден. В 21 век всичко вече е различно- общуването между хората, забавленията, получаването на информация. В тази връзка няма как да не се промени и начина на преподаване, защото и самите деца са различни. Децата са заобиколени от технологии още от ранна детска възраст- телефони, таблети, телевизия. Те възприемат и осмислят информация много по- лесно и бързо чрез технологиите. В последно време в преподаването навлиза все повече интерактивни методи – интерактивни дъски, интерактивни роботи, интеракивни пчелички и т.н.

Още от дълбока древност е имало необходимост от образование т.е. предаване на социален опит. Социалния опит се е предавал първоначално по най-естествения път от майка/ баща на дете. Постепенно се заражда организираното обучение на децата. Това обучение е било в малки групи, преподаването се осъществявало  като децата са пишели върху пясък с пръст, после върху плочки , след това са пишели с гъши перо. По- късно учителите са пишели върху черна дъска с тебешир   , а след това започват да преподават, като пишат върху бяла дъска с маркер. В ерата на технологиите все повече навлиза използването на интерактивна дъска в обучението на учащите.   

Интерактивната бяла дъска е комбинация от електронни и софтуерни технологии. Тя е компютърно базирано  на устройство, което се свързва към видеопроектор и компютър. Тя представлява екран, на който чрез мултимедиен проектор се изкарва съдържанието на дисплея на компютъра. Тя е практически специален компютърен екран, т.е. всяко приложение, пуснато на компютър, може да се покаже на дъската. Разликата с традиционния екран е, че ако трябва да се правят някакви промени  по софтуера, това става от самата дъска, а не чрез мишката или клавиатурата.

Интерактивната бяла дъска има много ползи както за преподавателя , така и за учащия.

За учителите:

 • Поголяма възможност да се интегрират ИКТ в занимания, докато се преподава пред децата
 • По-голяма спонтанност и гъвкавост, тъй като учителите могат да чертаят или анотират голямо количество от уеб базирани ресурси.
 • Лесно могат да споделят и използват материали повторно.
 • Лесно могат да създават собствени ресурси според нуждите на децата в конкретната група.

 

За децата:

 • Увеличава се мотивацията, заниманията са по-приятни
 • Към различните стилове на учене се приспособяват различни ресурси, съответни на нуждите на децата
 • Учениците няма нужда да използват клавиатура, което води до възможността дъската да използват и деца със специални образователни потребности.

 

Възможностите на дъската са изключително големи, но недостатъкът на нашата образователна система е, че те са скъпи; не навсякъде има достъп до интернет; там където ги има не са проучени достатъчно техните възможности по обективни или субективни причини.

Аз в моята практика използвам приложението Easiteach, с което създавам мои ресурси според нуждите на сугестопедичното занимание, или използвам вече готови- които ги има  в приложението.

„Easiteach е цялостно приложение за преподаване и учене за цялата група. Инструментите са богати и мощни, но също така и лесни за използване. Премахват бариерите и ви позволяват да се възползвате максимално от своите хардуерни умения.  Може да се използва както в  училище и в широка гама от учебни предмети, така и в детската градина.

Чрез Easiteach приложението ни дава възможност:

 • Да стимулираме децата  в нова тема или участие  в проект, като включим видеоклипове и анимации. 
 • Да създадем условия за затвърдяване  знанията на децата  по предходни теми, като ги мотивираме да направят  упражнение по сортиране или свързване на екрана.
 • Да демонстрираме  даден процес, като преведем децата през всички етапи на процеса.
 • Да създаваме много модална история, като използваме текст, звук, и анимация, за да покажеем как  възприемаме информацията.
 • Да развиваме  числова грамотност, като използваме цифрови линии и решетки, за да развием  последователности и модели.“

 

Easiteach предлага много инструменти, с които можем да създадем собствени ресурси според нашите нужди:

1.Инструменти за рисуване

  • Тук имаме по 12 цвята писалки и маркери, с които можем да рисуваме на дъската, да подчертаваме и други. Най-често ги използвам, когато децата имат за задача да рисуват. Чрез тези инструменти демонстрирам как се рисува. За тях рисуването става много по-лесно, защото го правим заедно. Всяко дете има видимост и за него е по-лесно изпълнението на задачата.
  • Творчески инструменти за писане имат голямо разнообразие. Може да се избира от река, ж.п. прелез, двупосочен път и др. Използвам го, когато децата трябва да направят макет в двумерното пространство.
  • Можем да вмъкваме фигура, да изтриваме, да запълваме, да създаваме различни по вид стрелки и линии, да измерваме с линия и др.

 

2. Текстови инструменти

 • Тези инструменти ни дават голямо разнообразие за работа с текста. Аз използвам текстовите инструменти при 5-7 годишни деца. Задачите, които могат да се решат с тези инструменти са: откриване на първи и последен звук в дума, откриване на гласни и съгласни звукове, начално ограмотяване (функцията чети с мен), откриване на брой звукове в дума, модел на изречение и др.

 

3. Бързо меню

  • Тук имаме много опции като запис на звук, рентгеново зрение (децата могат да разгледат от близо устройството на тялото на човека, животните или правилен отговор на зададен въпрос), анимиране на обекти и различни ефекти.
  • С това приложение можем да запишем целия екран и да изпратим материал на родителите на децата (например ако сме в пандемична обстановка) и не са успели да присъстват на онлайн занимание.

 

4. Банка специални графични елементи и мултимедийна банка

   • Тук има голямо разнообразие от различни готови ресурси. Например, Танграм, зарче, графика, дизайнер на симетрия, домино за двама, инструменти за създаване на мрежа, пиано, часовник, пъзел, судоку от картинки, мемори карти и много други. В медийната банка има много изображения, илюстрации и анимации, но също така може ние да вмъкнем наши изображения,видео, музика за да си създадем ресурс.

 

Интерактивната дъска ни улеснява при подготовката на демонстративния материал за децата, чрез който ще разясняваме, разискваме по определена тема. Така, че децата да го виждат в достатъчно голям размер. Едно от нейните предимства е,че може да се рисува директно върху нея. По този начин преподавателят е улеснен да демонстрира на децата как се рисува (например: стилизирано рисуване чрез геометрични фигури „прасенце”,”мече”,Лиса”). В сравнение с традиционния начин за демонстрация на табло (което е малко), тук децата виждат много по-добре стъпките за изпълнение и могат да рисуват заедно с преподавателя. Друго предимство на интерактивната дъска в сугестопедично занимание е, чрез функцията рентгеново зрение. Тази функция ни позволява да онагледим и покажем на децата как е устроено човешкото тяло, тялото на различни животни и насекоми. По този начин можем да обогатим нашето сугестопедично занимание и да спазим закона за многократно увеличен учебен материал. Друга положителна страна на интерактивната дъска и в частност интернета, е когато по време на сугестопедично занимание възникне казус, въпрос от страна на дете, които учителя не е предвидил  в заниманието веднага може да потърси и да покаже на децата нужната информация. Няма как преподавателят да притежава всички табла, илюстрации и необходими материали за неговата работа. (няма цветен принтер, размера на таблото е малък и трудно се показва на 30 деца в група и т.н). За това интерактивната дъска и интернетът са едно голямо улеснение за преподавателя.

Едно сугестопедично занимание в детската градина никога не преминава изцяло на интерактивна дъска. Използват се една или максимум две задачи на интерактивна дъска  и това е съвсем естествено. Характерна особеност на сугестопедичното занимание, която го отличава от всяка друга педагогическа ситуация е, че се въздейства върху всички сетива. В направление математика ако  задачите, които предлагаме на интерактивна дъска е ориентиране по карта в двумерното пространство, веднага след това можем да дадем индивидуална задача или групова работа, където децата да манипулират с различни дидактични материали в триизмерното пространство. На следващо занимание може да е обратно: от триизмерното пространство  се пренасяме в двумерното пространство(интерактивната дъска). Можем да решаваме задачи за създаване на картина от геометрични фигури, групиране на обекти по различни признаци, определяне количествено отношение между две групи предмети и др.

В направление Български език и литература учителят може  предварително  да създаде  ресурси за модел на изречение, откриване на първи и последен звук, откриване броя на звукове и букви в дума, подреждане на серия картини от художествено произведение, съотнасяне на музикално произведение към определена сюжетна картина от приказка и др.

В направление Околен свят може да има задачи за групиране по определен признак, откриване на общи белези на обекти от околния свят, сглобяване на пъзел, съотнасяне на предмет спрямо друг, задачи по безопасно движение по пътищата , устройството на животните и човека, гражданско и екологично образование и др. След като поставим фронтално задача на дъската,осъществим разяснителна дейност, веднага след това може да дадем индивидуална работа на същия принцип, но с различни обекти или с някакво усложнение.

 В направление Изобразително изкуство интерактивната дъска ни помага за демострация на различните етапи при рисуване на определен обект.

В направление Физическа култура  най-често използваме станционния метод. На интерактивната дъска се изобразява последователно станциите, при които трябва да преминат децата.

По всяко едно образователно направление работата върви в двете направления: от дъска към индивидуална и групова работа и обратно. Всичко зависи от конкретните задачи, които сме си поставили в сугестопедичното занимание.

През изминалата година всички бяхме поставени в едно по-различно ежедневие. Всички трябваше бързо да реагираме на новата обстановка(преподаване дистанционно и онлайн). Това беше преломен момент  за навлизане на технологиите в образователния процес.(защото единствения начин на общуване с децата беше дистанционната форма на общуване). Сугестопедията е метод на преподаване, при който се въздейства на всички сетива по много различни начини. Точно за това и технологиите имат място в него.

 В ситуацията на присъствено обучение,но на ограничен достъп до родителите, отново трябваше да търсим начин, как да изнасяме информация на родителите за случващото се в детската градина. В края на всяка седмица предоставяме на родителите художествения текст (приказка). На платформа (www.liveworksheet.com) се разработват игрови упражнения свързани с темата на седмицата. Тези упражнения са съобразени с образователното съдържание, което е било в разработките през изминалата седмица. По този начин връзката, която имаме с родителите макар и дистанционно дава възможност  на родителите  да се запознаят  с дейността на децата в детската градина.

С всеки изминал ден технологиите ще навлизат все повече в нашето ежедневие и  в пряката ни преподавателска дейност. Точно за това не трябва да се плашим от тях и да ги отричаме, а точно обратното. Това, че технологиите навлизат в обучителния процес не означава, че не можем да прилагаме класическата сугестопедия в съвременното предучилищно образование.

Нека помислим как и по какъв начин можем да ги интегрираме в сугестопедията, да извлечем максимума полза и улеснение което  те ни дават.

В заключение можем да кажем,че с навлизането на технологиите в образователния процес и в частност сугестопедичните занимания в никакъв случай не е пречка. Защото технологиите дават възможност за улесняване предварителната подготовка на учителя- изработване на карти, намиране на картини, създаване на дидактичен материал и др.. Важно е да се знае,че трябва да се спазва закона за златното сечение(баланс при използване на технологиите). Използването на технологиите не е пречка, също така защото помага за стимулиране на интереса на децата. Тъй като със сугестопедичните занимания въздействаме върху всички сетива трябва да осигурим условия за манипулиране с различни материали, слушане, и визуализиране, а това може да се осъществи само ако се дозират различните начини на въздействие.