ПРИМЕРЕН МОДЕЛ ЗА СУГЕСТОПЕДИЧНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧУЖД ЕЗИК В ГИМНАЗИАЛЕН КУРС

Ирена Младенова

Да успеем да употребим пълноценно дадено време е изкуство. Да го изпълним със смисъл, съдържание и да сътворим спомени, към които да се връщаме с радост е една сериозна цел, която дава усещането за пълноценен живот.

Да употребим пълноценно времето, в което учим и научаваме нови неща е част от процеса на самоусъвършенстване, на изграждането ни като личности и ОБРАЗоването ни. Тоест, оформянето ни като специфични ОБРАЗи, единствени и неповторими, което е и същинската цел на образованието.

Вярвате ли, че за сумарно 600 учебни часа бихте могли да предложите по такъв начин нов чужд език на учениците си, че те да се чувстват уверени в своите знания, да имат смелостта да се явяват на различни формати изпити за сертифициране, да имат мечти да пътуват и работят с новия език, да гледат филми без субтитри, да четат любимите си книги на новия език и да се чувстват умни, способни, талантливи и знаещи?

Аз съм убедена в това!

Имайки предвид един от законите на сугестопедията – огромно количество материал за кратко време, подхождам по обратен ред към съществуващата система и прилежащите ѝ програми. Материалът по нов чужд език е предвиден и планиран за изучаване в рамките на 5 години на обучение в профилирани езикови средни училища и е разпределен в 1440 учебни часа по 40 или 45 минути /от VIII до XII клас/. Тоест, огромно количество време за не чак толкова огромно количество материал. За 5 години може да се защити дори Докторска степен. По-голямата част от присъстващите познават процеса в училище, имали са пряк досег като учители, както и опосредстван такъв – чрез преминаването на собствените им деца и такива на близки и познати през 5-те години на гимназиален курс в профилирани езикови гимназии. Именно по-непосредственото му опознаването, както и вникването и разбирането на училищните нагласи ми помогнаха да изградя друг подход към езиковата програма в гимназиален курс.

Съвсем реална е възможността предвидения в материал по изисквания от образователните управленчески структури да се усвои, не просто да се вземе, поне за 2 до 3 пъти по-кратко време в интензивни занимания с учениците по същия начин, по който се провеждат сугестопедичните курсове за възрасни, дали толкова добри резултати в последните години. Как би могло да се случи това?

Ако зависеше от мен, то само за 1 учебна година в VIII клас и да речем част от IX клас бих провела обучението сугестопедично и след това могат да останат стотици други часове за спорт, танци, пеене, музика, всякакви практически дейности – от готвене до гладене на ризи и панталони и оптимално подреждане на студентска квартира… Изключително полезни знания, с които малко младежи успяват да се справят.

В случай обаче, че трябва да се спази изискването за обучение през тези 5 години, то може да се намали времето за изучаване на езика, прилагайки сугестопедията в нейния оригинален вид, тъй като само тя дава възможност да се учи пълноценно, с радост, активирайки от самото начало дълготрайната памет и разкривайки резервите на личността.

Процесът би могъл да се осъществи в значително по-кратък период от време като цикъл от учебни седмици, в които интензивно се изучава езика, следвани от време за самообучение и индивидуални консултации. Това би довело до по-висок резултат от гледна точка употреба на езика, дълготрайни знания и сертифициране на международно ниво.

 

Кратко описание на предложението

Началото е много важно. В първите 100 учебни часа се поставя основата на новия език, изгражда се емоционалната връзка с него и се усеща мелодиката, така важна за правилното възпроизвеждане и четене. Познатият ни курс от 100 учебни часа /5 седмици x 4 учебни часа x 45 минути с 30 минутна почивка между 2 двойки часове/. През всичките си години на организиране на курсове за различни възрасти в различни градове в България спазвах тази форма и не крия, че съм щастлива от резултатите на своите курсисти. В групите е имало и ученици на 15 години, които много леко и спокойно се адаптираха към тази времева форма, която е изследвана дълго време и е дадена от Д-р Лозанов като най-подходящата за учене. При спазване на законите на сугестопедията 90 минути преминават бързо, интересно и ефективно.

Така че смело предлагам 100 начални часа за начало на I–ви срок в VIII клас. Това са точно тези вълшебни 5 седмици, в които се активира въображението, изкуствено създадените бариери се вдигат, логичното отстъпва място на емоционалното, контролът отива на почивка и процесът на учене започва да се осъществява от само себе си.

След първите 100 часа всеки един ученик може да продължи обучението си самостоятелно при много добра самоорганизация, вътрешна мотивация и трудолюбие. Както и да се консултира със своя учител за индивидуалната си работа или в случай на възникване на специфични въпроси.

За начало на II –ри срок се предвиждат 60 учебни часа /3 седмици x 4 учебни часа x 45 минути с 30 минутна почивка между 2 двойки часове/. Обучението продължава в същата група, като се имат предвид особеностите на напредъка на всеки един ученик, както и динамиката в цялата група.

След тези 60 часа учениците продължават самостоятелната си подготовка и консултации със своя учител. Както и се започва нахвърлянето на идеи за последния изключително интересен момент, наречен ПРЕДСТАВЯНЕ на наученото през учебната година /2 седмици x 4 учебни часа x 45 минути с 30 минутна почивка между 2 двойки часове/. Разбира се в предходните 2 цикъла представянето е част от сугестопедичния процес и присъства като в по-голямата си част индивидуално или в малки групи. Тук имам предвид форма на представяне на целия клас в края на учебната година. Тържествена, необичайна, увлекателна, приключенска! Учениците сами са избрали формата на представяне и, разбира се, са я подготвили с подкрепата на своя учител – дали било театър, дали било филм, изложба, макет, каквото и да е. Това, което показват на родителите си, обществеността и поканени от учениците и учителите гости, включвайки познанията си по езика, придобити през годината.

Няколко са причините да включа този етап в обучението на учениците. На първо място – това е една много сериозна движеща сила – „Да покажа какво съм постигнал“ и тя действа на ниво вътрешна мотивация. На второ място – това ще е последната част от един продължителен процес, който ще доведе до финалното оценяване на учениците, което ще направят те самите два дни след представянето на базата на анализ на своята работа през цялата година, на получените от тях резултати, на качеството на представянето им. Балансът ще се извършва с помощта на учителя, но без намесата му и с правото на всеки един участник да защити своята оценка. Сигурна съм, че учениците ще бъдат много съвестни, критични, аналитични, искрени и точни.

Като цяло считам, че не е добре да има оценки в процеса на учене на нов език, защото това измества фокуса към борба за оценка, вместо към придобиване на качествено знание. Особено в първите месеци изобщо не бива да се пишат каквито и да е било оценки. Представяте ли си да започнем да пишем оценки на бебетата, когато започнат да проговарят?!

А при чуждите езици всичко става ясно в момента на разговор – или човекът говори или не… или говори добре, или не много добре… Всички сме били свидетели на искрените признания на хора, споделящи, че са учили 5 или 6 години чужд език и не се осмеляват да говорят. Четат, пишат, явявали са се на тестове, но в говоренето са нерешителни, дори се страхуват. Езикът е комуникация, не е лист, на който отбелязваме верни или неверни отговори. При всичките ми пътувания по света не ми се е налагало при срещи с хора да пиша на листове и да се чудя в кое време точно да спрегна глагола… Мога само да предположа, че и при вашите е било така.

Това не изключва писане на чуждия език. Просто то идва малко по-късно, след като учениците вече много добре говорят, четат и в тях спонтанно се появява желание да пишат, например поема за пролетта или писмо до приятел!? Въвеждането на писането на чуждия език следва проговарянето и правилното четене. Така се случва много по-лесно и по-естествено. Може да се случи още във II–ри срок на VIII клас. Може и самото представяне в края на годината да го изиска. Сценарий, подходящи песни, диалози, поеми, покани за гости. Има толкова много начини да изникне спонтанно необходимостта от писането!

Връщам се към оценяването, което така или иначе се изисква за завършване на даден етап /клас/, за сега – може да има само годишна оценка, която вече ще бъде много по-ясна и изпълнена със съдържание, защото в края на годината учебния материал вече е на ниво практика и освен това се е усвоявал спокойно и без стрес от оценяване. Освен това вече не е тайна, че срочните оценки не фигурират в свидетелствата за завършване на средно образование!!!

Освен оценяването в края на всяка една учебна година след представянето на наученото, за учениците има достатъчно други варианти да докажат своите знания – в IX клас могат да се явят на изпит DELE към Институт Сервантес, ниво А2 за ученици; в X клас имат изпит за Национално външно оценяване /за първи чужд език/; в XI клас могат да се явят на изпит DELE към Институт Сервантес, ниво B2 /което е и нивото, което трябва да постигнат в училище според образователните ни стандарти/; в XII клас могат да се явят на матура за първи чужд език. При толкова възможности за оценяване на знанията не виждам необходимост да се пишат непрекъснато оценки, които биха могли повече да навредят на един непринуден и естествен процес, отколкото да помогнат.

В IX и X клас са заложени по-малък брой часове, което е свързано и с програмата на учениците /значително по-натоварена и тежка/.Това е така, за да могат да съхранят знанията си и да надградят по възможно най-спокойния начин. В тези цикли може да се задълбочат в граматичната част на изучавания език, за да постигнат по-високо ниво на изразяване. Добре е да се включат любими филми без субтитри, любими книги на новия език; всякаква информация, касаеща персоналните интереси на учениците; посещения на галерии и музеи с описания и разговори на чуждия език. Добре е в една от тези учебни години да се осъществи пътуване до държава, в която се говори чуждия език, за да може учениците да проговорят езика в естествена среда. Всякакви гости, говорещи на чуждия език са добре дошли и всякакви културни инициативи, разкриващи богатството на езика – също. Концерти, фестивали, представяния на книги, автори, преводачи, субтитри на филми и т. н.

В XI и XII клас са заложени по-голям брой часове, което отново е свързано и с програмата на учениците /по-облекчена и не толкова натоварваща/. Това е времето за връзка с класическата литература. Богатият речник и улегналата вече граматика биха позволили на учениците да продължат да вдигат нивото на своя език чрез най-добрите примери в класическата литература, поезията, изкуството в неговото многообразие.. В тези две учебни години е изключително важно да се обърне внимание на езикът като цялост. Добре би било да има и професионална ориентация на младежите, свързана с употребата на чуждия език. Чудесна роля биха могли да изиграят срещи с хора, които се реализират благодарение на чуждия език. Това също повишава мотивацията на младите хора да усъвършенстват познанията си.

Добре е в XII клас да се предвиди последния етап + представянето да приключат до края на месец март, предвид останалите изпити и завършването на учебната година, както и завършването на средно образование и кандидатстване в Университети. Тоест, да бъде по-рано от предходните години, за да има своя цялостен завършек без да се повлиява от съществуващия стрес в края на образователната степан.

 

Условия за въвеждане на сугестопедичния цикъл на обучение по чужд език в училище

Условията съвпадат с тези, описани от Д-р Лозанов и Д-р Гатева за провеждане на сугестопедичните курсове по чужди езици, които всички или почти всички познаваме.

Разликата се състои в това, че в училище не можем да разчитаме на познаването на методиката, както и на реорганизация на познатата ни времева рамка / начало на деня, часове, междучасия и т.н./ в нейна полза.

Поради това е необходимо да обърнем внимание на следните по-важни неща, които е задължително да договорим, за да може да се осъществи истински сугестопедичен процес:

Необходима е пълна вяра и подкрепа от страна на управленския екип на сугестопедичната методика. Тя се явява иновативна и в по-голямата част от случаите е непозната в нейната пълнота.

Добре е първоначално да има съгласие от целия екип за провеждане на част от обучението точно по сугестопедичната методика. Колегите са част от цялостния процес, запознаването им с идеята и предстоящата работа и тяхното съгласие се отразява положително на самите ученици и преподавателите сугестопеди, които провеждат обучението. Включително е добре да има постигнато съгласие с тях за домашните работи – за седмиците на интензивни часове по чуждия език да се дават само за края на седмицата, а не както е практиката – всеки ден. Също е добре да бъдат по-щадящи, за да може акцента да бъде върху езика.

Групите за работа – 12 ученика. В това не бива да има компромис. Имам решение за това един учител да бъде „привилегирован“ с група от 12 ученика. След интензивните 5 седмици на едната група, идват тези на другата група. Тоест, един учител би могъл годишно да преподава и да бъде учител сугестопед на 24 ученика. Качественото образование се постига с качествена работа на учителите.

Сугестопедична зала – всеки сугестопед може да я създаде, да я хармонира. Тази зала гарантира самостоятелното функциониране на процеса. Добре би било да е на по-спокойно и усамотено място. Да разполага с необходимите удобни места за всеки участник, както и с материали, пособия и техника за осъществяване на цялостния процес. Тази зала продължава да функционира и през времето извън интензивните часове като място за самоподготовка, за срещи с учителя, за гледане на филми, за четене.

Съгласие и одобрение от страна на родителите. Предварителни разговори, запознаване с методиката, пълно доверие и подкрепа, с ясното съзнание, че тяхното дете ще учи по различен начин. Само семейства, които се доверяват на методиката биха могли да повярват в успеха на своите деца.

Съгласие и одобрение на самите ученици. Предварителни интервюта, запознаване с методиката, особено внимание на „вътрешната“ мотивация, тоест, ученикът да е избрал самостоятелно да изучава точно този нов чужд език.

Осигурено време за самоподготовка на учителя в рамките на работното време.

Търпение от страна на всички участници в процеса, за да може да се даде време на новото да покаже своята ефективност.

 

„Ползите“ от въвеждане на този сугестопедичен цикъл на обучение по чужд език в училище

В учениците, участници в сугестопедичното обучение, се пробужда отново вярата, че могат да постигнат всичко. Те бележат и по-добра активност и по-отговорно поведение към цялостния процес на образование.

Създаването на психо-релаксативна учебна среда дори и само за един изучаван предмет привлича учениците и те с радост и спокойствие посещават учебните занятия. Гарантираното намаляване на стреса в училище отново възвръща спонтанното любопитство и желание за учене и самоусъвършенстване.

Учениците разбират, че има и много други форми на обучение, които са различни от фронталната; разбират, че могат да са пълноправни участници в процеса. След време биха могли да лобират за по-добро образование на техните деца.

Постигането на бързи и качествени резултати освобождава време на учениците за допълнителни занимания.

Хармонизират се взаимоотношенията в ученическите групи.

Забелязва се много по-уважително и по-спокойно отношение към останалите учители и изучавани предмети. В сугестопедичните часове проблеми с дисциплината няма, което довежда до снижаване на проявите на недисциплинираност и в останалите часове.

Младите хора се опознават много по-добре и създават по-тесни контакти. Чувствайки се в защитена и приятелски настроена среда те разкриват по-пълноценно своя потенциал.

Съревнованието отстъпва място на взаимопомощта.

Децата ни отново обичат да учат!

Представете си вашето дете или вашето внуче, което отива всеки ден на училище с нетърпение, с желание, с усмивка. Представете си, че седи удобно, че е спокойно и изразява себе си без страх от унижение или порицание. Представете си, че неговите малко странни тийнейджърски увлечение и интереси се превръщат в двигател на дълбокото му желание да се осъществи възможно най-добре в живота. Представете си, че обстановката е красива и подпомага процеса на неговото израстване; че гледа дълбоко съдържателни филми и ви разказва за тях; че чете книги с удоволствие и дори разговаряте за това! Ще бъдете щастлив родител, нали?! А ние – щастливи учители със сигурност!

 

Учителите, които биха могли да осъществят този процес

Само тези, които вярват, че сугестопедията може да се приложи в съвременното образование, за да може това образование да бъде по-хуманно и да доведе до разкриване на резервите на младите хора. Само това би могло да подпомогне цялостно процесът им на изграждане като личности, което е и същинската цел на образованието.

Свободни личности, което е в съгласие със Закона Свобода в Сугестопедията. Има ли форма на подчинение, на назидание и изпълнение на „заповеди“, ненужни административни задължения, както и натиск да се прилага частично методиката или да се принуждава учител сугестопед да прилага конвенционална методика, то законът на Свободата се нарушава и това се отразява върху процеса на учене.

Решителни, отговорни, новатори, визионери, носещи дълбоко в сърцето си любовта към мъдростта и самоусъвършенстването.

Личности с много широк поглед и изключителна подготовка в областта, в която преподават.

Добри хора, обичащи децата!

 

ЕПИЛОГ

Знаете ли, че 600 учебни часа всъщност са само 18 денонощия и 2/3 част – 18 часа от 19-тото денонощие!?

Представете си, че хиляди учебни часове се осъществяват в много близко бъдеще по Сугестопедичната методика!

Д-р Лозанов си го е представял и е вярвал в това!