Диагностика на учебните постижения на учениците в ЧОУ “Малкият принц”, реализирани чрез сугестопедична система на обучение