За Фондацията

Концерт в памет на д-р Георги Лозанов

28.07.2012 година

Камерна Зала “България”

Фондация „Професор Доктор Георги Лозанов и професор доктор Евелина Гатева” е неправителсвена организация в обществена полза. Създадена е от д-р Георги Лозанов през 2010 година с цел да запази, развива и разпространява научните постижения в областта на сугестологията и сугестопедията чрез:

обучение и сертифициране на преподаватели

консултации и подкрепа в практическото приложение и научна дейност в областта на сугестопедията

създаване и методическа подкрепа на центрове по класическа сугестопедия в цялата страна и в чужбина

издаване на електронно научно списание “Класическа сугестопедия” за публикуване на последните изследвания в областта на сугестопедията

участие в национални и международни образователни програми

издателска дейност:

преиздаване на трудовете на доктор Лозанов и доктор Гатева

преиздаване и издаване на ръководства, учебници и учебни материали за сугестопедичния учебен процес

Фондацията носи духа на доктор Георги Лозанов и доктор Евелина Гатева. Съчетава науката и изкуството, експеримента с поезията, хармонията на мъжкото и женското начало.