Научни дейности

Към този момент Фондацията е съветник на 6 дисертации и магистърски степени в областта на сугестопедията:

 

България:

в областта на географията и педагогиката

Турция:

в областта на лингвистиката

Канада:

в областта на лингвистиката

Германия:

в областта на дидактика на преподаване на чужди езици