Сертифицирани преподаватели

В продължение на много години д-р Лозанов първоначално заедно със своя екип в Института по сугестология, а след това със сътрудничеството на д-р Евелина Гатева е обучил преподаватели и обучители от целия свят.

От 2010 година, от момента на създаване на фондацията, д-р Лозанов и неговия екип са сертифицирали следните преподаватели. Сертификатите се издават след положен изпит при завършване на всяко ниво на обучение. Презаверяват се всяка година.

Моля, изисквайте сертификат с подписа на д-р Лозанов или с подпис на негов представител от фондацията.

Списък на обучените преподаватели от Фондация „Професор доктор Георги Лозанов и професор доктор Евелина Гатева”

Списъкът не е окончателен. Обновява се периодично с данните на новообучените преподаватели

МОЛЯ ИЗИСКВАЙТЕ СЕРТИФИКАТ: ПОДПЕЧАТАН, ПОДПИСАН И ПОДНОВЕН!


Обучени от професор доктор Георги Лозанов и Ванина Бодурова

1. Деница Александрова сертификат № 254/2010

2. Десислава Георгиева Тодорова Хлавачик, сертификат № 255/2010

 3. Галина Кръстева Спасова, сертификат № 256/ 2010

4. Виолета Викторова Атанасова, сертификат № 257/2010

5. Веселина Петрова Дамаскова, сертификат № 258/2010

6. Милена Чавдарова Ленева, сертификат № 259/2010

7. Хосе Консехо Хименес, сертификат № 260/2011

8. Даниела Северинова Лалова, сертификат № 261/2011

9. Антоанета Кирова Гетова, сертификат № 262/2011

10.Любов Георгиева Трайкова, сертификат № 263/2011

11.Теодор Валентинов Василев, сертификат №264/2011

12.Мариана Стоянова Султанова, сертификат №265/2011

13.Венета Ненова Богданова-Роял, сертификат № 266/2011

14.Ирена Младенова Иванова, сертификат № 267/2011

15.Росен Иванов Лозанов, сертификат № 268/2011

16.Галина Емилиова Копчева, сертификат № 269/2011

17.Гергана Ангелова Райжекова, сертификат № 270/2011

18.Ваня Михайлова Каракоева, сертификат № 271/2011

19.Снежана Стоянова Харизанова, сертификат № 272/2012

Обучени от Ванина Бодурова и в памет на професор доктор Георги Лозанов

 

20.Андриана Маркова Димитрова, сертификат № 273/2012

21.Борислава Дойчева Николова, сертификат № 274/2012

22.Пламен Георгиев Натов, сертификат № 275/2012

23.Вяра Михайлова Николова, сертификат № 276/2012

24.Галина Стоянова Проданова, сертификат № 277/2012

25.Павлина Атанасова Иванова, сертификат № 278/2012

26.Мая Здравкова Колева, сертификат № 279/2012

27.Яна Стоянова Стоянова, сертификат № 280/2012

28.Йордан Тодоров Тодоров, сертификат № 281/2012

29.Таня Димитрова, сертификат № 282/2012

30.Катерина Димитрова, сертификат № 283/2012

31.Стоян Славчев Славов, сертификат № 284/2012

 

32. Semra Türk, сертификат № 285/2013

33. Secil Besler Türköz , сертификат № 286/2013

34. Pierre Serge Anoelin, сертификат № 287/2013

35. Ина Георгиева Ангелова, сертификат № 288/2013

36. Росен Ангелов Кукошаров, сертификат № 289/2013

37. Йорданка Михайлова Иванчева, сертификат № 290/2013

38. Лъчезар  Пейчев Гудев, сертификат № 291/2013

39. Даринка Симеонова Пушкарьова, сертификат № 292/2013

40. Цветана Любомирова Моравска, сертификат № 293/2013

41. Дора Асенова Давидова, сертификат № 294/2013

42. Кристина Стефанова Станчева, сертификат № 295/2013

43. Емилия Станева, сертификат № 296/2013

44. Николай Донков, сертификат № 297/2013

45. Ирина Димитрова, сертификат № 298/2013

46. Крум Георгиев, сертификат № 299/2013

47. Калин Христов Илиев, сертификат № 300/2013

48. Златка Тодорова Минкова, сертификат № 301/ 2013

49. Татяна Георгиева Емануилова, сертификат № 302/2013

50. Росица Крумова Петрова, сертификат № 303/ 2013

51. Екатерина Добрева Патьова, сертификат № 304/ 2013

52. Марта Спасова Тенева, сертификат № 305/ 2013

53. Юлия Венциславова Каремова, сертификат № 306/ 2013

54. Антоан Хуан Хорхе Каро, сертификат №  307/2013

55. Надежда Теодорова Делева, сертификат № 308/2013

56. Валентина Тодорова Йоргакиева, сертификат № 309/2013

57. Елена Валентинова Косева, сертификат № 310/2013

58. Елка Иванова Иванова, сертификат № 311/2013

59. Милка Христова Савова, сертификат № 312/2013

60. Росица Иванова Пармакова, сертификат № 313/2013

61. Павлина Тодорова Николова, сертификат № 314/2013

62. Йовка Емилова Димитрова, сертификат № 315/2013

63. Нели Евгениева Генова – Маринова, сертификат № 316/2013

64. Десислава Тодорова Йорданова, сертификат № 317/ 2013

65. Снежана Русева Бербенкова, сертификат № 318/2013

66. Веселина Росенова Томова, сертификат № 319/ 2013

67. Елена Христова Стойчева, сертификат № 320/ 2014

68. Силвия Христова Йорданова, сертификат № 321/2014

69. Соня Николаева Минева – Каракерезова, сертификат № 322/2014

70. Кремена Маргаритова Петкова, сертификат № 323/2014

71. Анелия Лъчезарова Пенкова, сертификат № 324/2014

72. Милена Йосифова Каменова, сертификат № 325/ 2014

73. Ценомира Христова Димитрова, сертификат № 326/2014

74. Евгения Петрова Русева, сертификат № 327/2014

75. Мария Ленкова Дерменджиева, сертификат № 328/2014

76. Димитър Йорданов Караманчев, сертификат № 329/ 2014