Партньори

Във времето заедно с Фондацията за разпространение на сугестопедичната методика на обучение работят организациите:

Община Варна

The “Anything is Possible Now” Association

The “Dr Mel Gill” Foundation

Образователен център Медиа, София

Народно читалище „Бъдеще сега”,София

Образователен център Материка, Варна

 Студио Леонардо, София

Клуб Мета Четене, София

 Фондация АртЕко Свят

Творчески център „Покажи ми” София

ЧОУ “Малкият принц”, Варна

Към 2017 година работим активно със:

София

Център по Класическа Сугестопедия “Lite Learning”

Център по Класическа Сугестопедия  ”Un Viaje”

Център по Класическа Сугестопедия “Вихровения”

Център по Класическа Сугестопедия “Go Beyond”

Sports Managemet Bulgaria

Клуб Мета Четене

Творчески център „Покажи ми” 

ЧСОУ “Рьорих”

18 СОУ “Уилям Гладстон”

Пловдив

Център по Класическа Сугестопедия “Carpe Diem”

Център по Класическа Сугестопедия “Charmian”

Еко Училище “Слънчев Лъч”

Стара Загора

Център по Класическа Сугестопедия “Благодаря”

Център по Класическа Сугестопедия “Боян Мага”

Сливен

11 СОУ “Константин Константинов”

Варна

Образователен център “Материка”

Езиков център “Kreg Education”

Велико Търново

Театрална и музикална къща на езиците