Центрове по класическа сугестопедия

Всеки център по класическа сугестопедия гарантира правилното прилагане на методиката на Д-р Лозанов и отразява философията на сугестопедията. Автентичният център по класическа сугестопедия се води по следните:

Пътеводни Бележки

1. Всеки център по Класическа Сугестопедия е олицетворение на хуманистичния дух на професор доктор Георги Лозанов и професор доктор Евелина Гатева.

2. Въплащава Седемте Закона на Сугестопедията.

Любов - грижи се за всеки, който пристъпи прага на центъра

Свобода - уважава индувидуалността на всеки курсист, преподавател, посетител. Без насилие и търси спонтанното изразяване!

Убеденост, че нещо необикновено се случва - това е място на приказен оазис, в който всеки намира онова, което е смятал за недостижимо – разкриване на резервите си

Многократно Увеличен Материал - тук всеки може да постигне високи резултати, защото му се дава възможност да надскочи предварително поставените от обществото норми.

Цяло-Част, Част-Цяло - всички сме част от Едно, но носим индивидуалност, която се проявява като част от цялото.

Златно сечение - Хармонията в отоношенията, дистанционната близост с всеки посетител, участник, преподавател. Пространството да се развиват и изразяват без насилие.

Класическо Изкуство и Естетика - Класическото изкуство, характерно за сугестопедията присъствува в обстановката и в учебния процес чрез класическата музика в паузите, по време на работа, жизнеутвърждаващите картини, театъра, доброто кино, балета, фотографията – синтез от изкуствата в сугестопедично изкуство.

3. Всеки център е носител на Нова Култура в отношенията и общуването.

4. Всички материали и пособия отговарят на изискванията на Класическата Сугестопедия и Седемте й Закона. Те са създадени, одобрени от д-р Лозанов или Фондацията като негов приемник.

5. Светът, този многоцветен свят, обича и продължава идеите на д-р Лозанов и д-р Гатева. Всички центрове по Класическа Сугестопедия си сътрудничат с радост и благодарност.

6. Всеки преподавател, администратор, помощник в Центъра по Класическа Сугестопедия е преминал обучение по Сугестопедия във Фондацията и има документ, който го удостоверява. Всеки посетител може да бъде уверен, че информацията, която ще получи е достоверната от престижен източник.

7. Обърнете внимание на ритмите, вибрирането на информацията, изобилието от интонации, на почтеното отношение, на топлината към всеки един Ваш събеседник.

Обърнете внимание на основното състояние, характерно за Сугестопедията – концентративната психорелаксация.

Обърнете внимание на красотата, която ни заобикаля, която създавате, която изживявате всеки ден, всеки миг, докато сте в и извън това място.

Обърнете внимание и търсете, изживявайте радостта от съществуването!

Условието да се наречеш център по класическа сугестопедия и да защитиш това име може формално да бъде гарантирано с документ, но същността, духът и усещането за нещо ново, чисто и хуманно се създава от развитието на всеки един преподавател, администратор, ръководител на този център.

Като основа на всичко, което създаваме са седемте закона на Сугестопедията, Conditio sine qua non, както ги определи Д-р Лозанов. Като насоки за нашата отговорна работа са и тези

насоки -2-

Нежни правила за Центровете по Класическа Сугестопедия

Правило първо

Най-важното е разбирателството.

Ние сме носители на нова култура на отношенията.

Това, което е в центъра, е важно да бъде и извън него

Новата култура е на разбирателството. Тя е носител на открит въпрос и отговор, търпение, влизане в положение на отсрещната страна, уважение към труда и времето на всеки от групата, всеки преподавател, ученик, родител, колега.

Ако искаш нещо да кажеш, кажи го открито, без страх, но уважавай думите и тяхната сила.

 

Правило второ

 

Разнообразието

 

Заявете вашата самоличност, натюрел, природа.

Нали разкриваме резерви?

А Вашите?

Погледнете резервния комплекс, оставен от доктор Лозанов.

Творчество, памет, интелект, спокойствие, възпитание, култура, толерантност, хигиена на психиката, доброта

Радвайте се на различното. Приемайте го. Стимулирайте го.

Но го правете красиво.

Използвайте красотата. Тя лекува.


Правило Трето

Новото

Как в един класически свят може да има новости?

Дали не е застинало в статуята на Микеланджело или в киното на Чарли Чаплин?

Експериментирайте. Много. Но внимателно.

По безопасен начин. С разбиране върху основата, върху която стъпвате.

Изследвайте новото дали отговаря на всяка точка от Резервния комплекс?

Следете за здравето, оптимизма, спокойствието, отношението, вдъхновението.

Записвайте. Описвайте. Обсъждайте. Знайте. Интересувайте се.

Правило четвърто

 

Частта в цялото

 

Всеки един от нас е част от една голяма идея.

С излъчването, отношението, отговорността, зачитането, примера, вниманието и уважението към останалите части допринася тази идея да продължи живота си.

Кракът не е по-важен от ръката, нито Марс е по-важен от Венера.

Правило Пето

Многото

 

Давайте много. Много усмивки, много доброта, много надежда, много красота, много прошка, много изненади, много песни.

Взимайте много. Много красота. Много доброта. Много усмивки. Много изненади, много надежда, много радост.

Светът е пълен с тях.


Правило Шесто

Хармонията

Това е думата, с която доктор Лозанов определи Сугестопедията.

Търсете хармонията във всичките й форми.

Ако има рана, превържете я.

Ако има недоразбиране, изяснете го.

Ако има тъга, усмихнете се.


Правило Седмо

Красотата

 

Красотата е вън от нас, в образа и мястото, което създаваме.

Но тя е и вътре, в мислите ни, в нагласата ни, в действията ни.

Красиво е да се извиниш.

Красиво е да се стремиш да направиш деня на хората, които са около нас по-светъл.

Красиво е да прегърнеш, красиво е да уважаваш.

Красиво е да разбираш и да не съдиш.

Красиво е да не се страхуваш.

Красиво е да си нежен.

Красиво е да продължите списъка с Вашето разбиране за красота.

С благодарност към всеки един от Вас,

Ванина Бодурова

София, България

3.10.2013 година

Фондация
„ Професор доктор Георги Лозанов и професор доктор Евелина Гатева”©

2010-2014