Международна Научна Конференция по Сугестопедия, 2016, Софийски Университет, "Св. Климент Охридски"International Scientific Conference on Suggestopedia, 2016, The University of Sofia, "St. Kliment of Ohrid" » Suggestology

Международна Научна Конференция по Сугестопедия, 2016, Софийски Университет, “Св. Климент Охридски”

http://conference.suggestology.org/?lang=bg