Сугестопедия

 

YouTube Preview Image

ИСТОРИЯ

 

Терминът сугестопедия се появява за първи път на български език през 1966 година в
статията на доктор Георги Лозанов „Сугестологията- път към хипермнезия в
учебния процес. Методика на Сугестопедията” в списание Народна Просвета, С.,
кн.№6.

Година по-късно по време на Международната седмица по психосоматична медицина в Рим, доктор
Лозанов съобщава същия термин на английски език – suggestopedia.

 

Ако отгърнем първите страници на неговата монография – докторска дисертация: Сугестология,
С.1971, можем да прочетем две мисли като мото:

 

Парацелзиус: „Никой няма право да отрича наука, която не познава” Labirintus medicorum

 

И.П.Павлов „Внушението е най-опростен, най-типичен условен рефлекс за човека”
Полн.собр.соч., т.IV, с. 429

 

Науката, която се налага с експерименталната работа на доктор Лозанов е свързана с изследване и
описание на сугестията (внушението) като комуникативен фактор. Един от
основните принципи, с които подхожда в изследванията си е наречения от
И.П.Павлов „Господин Факт” – всяко твърдение да бъде подплатено с фактически
материал.

 

В началото на изследването на внушението доктор Лозанов прави редица опити при състояние на
хипноза. До 1966 година в научната мисъл, а на някои места и до днес значението
на думата внушение (сугестия) се свързва с две направления като
психотерапевтичен подход за лечение: клинично внушение, което води до хипноза и
клинично внушение без хипноза. През 1965 година обаче, доктор Лозанов
демонстрира, че същите явления, които се наблюдават в състояние на хипноза биха
могли да се получат и при условия на организирано внушение в будно състояние.
Демонстрацията е на една 50 минутна безкръвна и безболезнена операция без
упойка на ингвинална херния.

БТА разпространява новината из света.

 

През 1966 година прави опит за запаметяване на 1000 френски думи за един ден от група възрастни,
с който доказва неограничените паметови възможности на човешката личност и
тяхното разкриване при сугестивни условия в будно състояние.

 

Видни учени-психотерапевти като украинският професор Иля Захариевич Велвовски ще
отбележат:

„ Ние не можем да влизаме сега в разсъждения относно термините „ сугестология” и „сугестопедия” – по този въпрос съществуват непоклатими закони на авторското право. Г. Лозанов отчетливо отделя
сугестията от хипнозата. Той недвусмислено отрича антипсихохигиенните методи на
хипнопедията и никтопедията. Неговите теоретически позиции за сугестологията,
рязко отделена от хипносугстията, ни подбуждат отново да препазгледаме нашата
„дихотомическа” класификация на методите на психотерапията и, вероятно, да я
преустроим така, че хипнотичното да не бъде слято със сугестивното. Ние още не
сме уточнили нашата нова класификация, но под влияние на идеите на Г. Лозанов
търсим нови характеристики на психотерапевтическите въздействия.”

 

От този момент нататък науката, която никой няма право да отрече, ще премине през дълъг път на
експериментиране с помощта на Българското Правителство и особено на Людмила
Живкова. През 1966 година се създава Научноизследователски Институт по
Сугестология за изследване на явленията, свързани с внушението, включително и
от областта на парапсихологията. В Научния Съвет на Института участвуват видни
български учени.

 

Сугестопедията е създадена като експериментален клон на сугестологията за приложение в
педагогиката.

Започва изготвянето на учебници предимно по чужди езици, за да може да се правят
по-лесно измервания на паметта, а по-късно и на творческото използване на
усвоените думи.

 

1970/1971 година – в Института по сугестология се учи сугестопедично един 10 клас по всички
предмети

 

1970 – група от 8 български учени дават оценка на сугестопедията като психотерапевтичен и
психохигиенен метод за обучение и лечение

 

1971 – Въвежда се програма за експериментиране на класическата музика в чуждоезиковото обучение
за възрастни и в училищна среда като средство на положително внушение

 

1971 – Доктор Димитрина Коларова прави изследване за повлияването на неврастенна и хистерична
форма на невроза от сугестопедичното чуждоезиково обучение

 

1971/1972 – екип от психиатри- психотерапевти: проф. Емануил Шаранков, доктор Димитрина
Коларова, Г. Кардашев и Е. Бъчварова изследват скологенията в студентите и лечението й чрез сугестопедичен процес на чуждоезиково обучение

 

1972/1973 – първото сугестопедично училище 122 “Христо Карпачев” в София започва приложение
на сугестопедичната методика от първи клас.

 

1973 – по междуправителствена спогодба между Република Австрия и Народна Република
България започва дългогодишен експеримент на методиката в Педагогическата
Академия на Виена.

 

1975 – създадени са детски опери за учене на математика от Евелина Гатева под ръководството на
доктор Лозанов

 

1976 – създаден е вариант на сугестопедичен учебник по италиански език от Евелина Гатева, който по-пълно
отговаря на приложението на теоретичната сугестология. Всички чуждоезикови
учебници издадени от Института по Сугестология се оформят според него. За първи
път се застъпва много широко културологията на страната, чийто език се изучава.

 

1975/1976 – година в 16 училища в България започва приложението на сугестопедичната методика от
първи клас

 

1978 – Международна комисия от ЮНЕСКО изследва методиката и дава оценка като по-висша форма на
обучение по много предмети и за много възрасти.

 

1980 – Доктор Лозанов е спрян на границата и поставен в изолация от международния научен
живот.

 

1981 – Публикува се практическо ръководство по сугестопедия на български език с автори доктор
Лозанов и Евелина Гатева.

 

1982 – Публикува се “Глобализирано Художествено Изграждане на Сугестопедичния Учебен Процес”, С. от
Евелина Гатева

 

1984 – Доктор Лозанов е освободен от поста директор на Научноизследователски Институт по
Сугестология. Спират лабораторните изследвания по сугестопедия и сугестология,
извършвани под негово ръководство.

 

1985 – Създава се Център по Сугестология и Развитие на Личността към Софийския Университет

 

1987 – С помощта на Фондация “Стифтелсен” от Швеция се организират първите семинари и обучения на преподаватели
след изолирането през 1980 година в областта на сугестологията и сугестопедията в България.

 

1989 – Посещение на Москва и Токио за демонстрация на новия десугестивен вариант на методиката.
Московският университет бурно аплодира блестящото представяне на доктор Евелина
Гатева

 

1990 – Международна Конференция по Сугестопедия в Залцбург, Австрия, организирана от Фондация ”Стифтелсен”, Швеция

 

90 те години са свидетели на активна международна дейност на доктор Лозанов за разпространение
на идеите на Сугестопедията. Независимо от появилите се организации, които се
отклоняват от основните положения в теорията и практиката, оригиналният вариант
е запазен

 

1993 – ДокторЛозанов и доктор Гатева създават и работят в Център по Десугестология във
Викторсберг, Австрия насочен към обучение на преподаватели от цял свят.

 

1997, 14.09. Доктор Евелина Гатева напуска този свят.

 

1998-2008  Доктор Лозанов обучава преподаватели от цял свят във Виена, Австрия

 

2006 – Създава се LITA Lozanov International Trainers Association, регистрирана в Норвегия

 

2010 – Създава се Фондация „ Професор Доктор Георги Лозанов и професор доктор Евелина Гатева”
регистрирана в София, България . Неправителствена Организация в обществена полза.

 

2010 – Създава се Сугестопедично Училище „ Наука и Изкуство Заедно” в гр. Сливен, България, което
се превръща в световен център за обучение на преподаватели по сугестопедия.

 

2010 – МеждународнаНаучна Конференция по Сугестопедия, организирана от Фондацията на д-р Лозанов
събира представители на различните течения, произлезли от идеите на д-р Лозанов.

 

2010- Започва експериментална програма по училищна сугестопедия във Варна

 

2011 – България се разбужда за идеите на д-р Лозанов. Обучението на преподаватели продължава.

 

2012, 6.05.   Доктор Георги Лозанов напуска този свят

 

ФИЛОСОФИЯ

 

Идеята, която лежи в основата на сугестопедията е свързана с изследванията на доктор Георги Лозанов върху неизползуваните възможности на човешката личност (резерви) и безопасното достигане до тях.

Като определение на безопасно можем да дадем комуникация, която не нарушава свободната воля на
избор на личността, която не използва методите на принуда, команда, манипулиране, промиване на мозъка, унижение, подценяване и др.

С всички средства се стимулира спонтанната изява на участниците в комуникацията.

В основата на сугестопедията е заложено внушението, което цели освобождаването от предишни или предпазване от психотравми, които спират или биха могли да спрат пълноценното израстване на личността до развиване на своите способности.

 Животът би трябвало да бъде поток от радост – с тази цел сугестопедията създава и използва разнообразни средства за радостно, пълноценно общуване като естествено състояние на човека. Без да пренебрегва други емоции, се стреми да създаде оптимистичен и здрав мироглед у участниците в комуникацията.

 Баланс – парасъзнавано и съзнавано, емоция и логика, интуиция и съзнателен анализ.

Здравето на участниците е изключително важно – ученето е без умора, напрежение и тревожност. Преподаването е неизчерпаем извор на творческа енергия и обмен на мисли.

Няма ограничения нито във възрастта, нито в пола, нито в произхода или предварителното обучение за разкриване и използване на скритите възможности на човешката личност.

 

Характерни за сугестопедията са:

 

мекото, деликатно поведение на престижния преподавателя,

достоверност на източника на информация

периферни възприятия

двуплановост и многоканалност в предоставянето на информацията

създаване на необходима нагласа към необикновеността на хората – участници в комуникацията,

 представянето на много голям материал за усвояване

хармонизирането на отоношенията в групата,

съгласуването с природните закони за ритъм, златна среда, контраст, разнообразие, многопластовост, промяна, красота, любов, свобода, единство на част и цяло, като всичко е част от друго по-голямо цяло.

положителната, красива атмосфера

вибрираща релексативна методология

нови имена и биографии

песни

смях

класическото изкуство, използувано в сугестопедията, е жизнеутвърждаващо, носител на хармонията, търсена и постигната от Големите майстори.

 

СЕДЕМТЕ ЗАКОНА НА СУГЕСТОПЕДИЯТА

 

” Сугестопедията и нейното десугестивно прилагане е метод на отваряне на резервите на ума чрез любов към човешките същества. Всички други прийоми, които бяха описани, са свързани с оркестрация, но необходима оркестрация.”

Из “Сугестопедия- Десугестивно Обучение”, Г.Лозанов, София, 2005